Дигиталното доверие e решаващо, но пренебрегвано

Разработването на политики и стратегии за дигитално доверие е добра възможност за кариерно израстване в ИТ бранша (снимка: CC0 Public Domain)

Един-единствен срив в цифровото доверие може да причини опустошителни репутационни, регулаторни и финансови последици, сочат резултатите от проучването на ISACA за състоянието на цифровото доверие през 2022 г. И все пак то остава силно подценявано.

Докато организациите по целия свят се надпреварват кой ще е по-напреднал в цифровата трансформация, новото проучване открива значителни пропуски между това, което правят сега, и това, което трябва да направят предприятията, за да се ползват с доверието на клиентите в бъдещата цифрова екосистема.Изследователският доклад за състоянието на цифровото доверие за 2022 г. от ISACA показва, че почти всички респонденти (98%) вярват, че цифровото доверие е важно, а 63% казват, че то е от значение за тяхната работа. Въпреки това едва 12% съобщават, че техните организации имат специален човек, който отговаря за цифровото доверие.

Какво е цифрово доверие?

ISACA, глобалната професионална асоциация за информационна сигурност, определя цифровото доверие като „увереност в целостта на взаимоотношенията, взаимодействията и транзакциите между доставчици и потребители в рамките на свързана цифрова екосистема“.

Повечето от професионалните позиции, свързани с грижата за дигиталното доверие, са на технически ръководители:

 • Мениджър ИТ стратегия/управление (84%)
 • Главен експерт по безопасността (80%)
 • ИТ специалист (74%)

Тъй като много организации все още са в ранните етапи на дигитална трансформация, това е идеалното време, в което професионалистите да се активизират, да придобият знания и да станат готови да водят и мултидисциплинарни екипи, се казва в доклада на ISACA.

Потенциално сериозни последствия

Дори само един-единствен срив в цифровото доверие може да причини опустошителни щети – репутационни, регулаторни и финансови, се казва в проучването. Въпреки това едва 66% от изследваните организации казват, че в момента дават приоритет на цифровото доверие „на достатъчно ниво“.

Респондентите в проучването са наясно с последствията от потенциалните пробиви и казват, че организациите с ниски нива на цифрово доверие страдат от:

 • Срив на репутацията (62%)
 • Повече пробиви в поверителността (60%)
 • Повече инциденти с киберсигурността (59%),
 • Загубени клиенти (56%)
 • По-малко надеждни данни за вземане на решения (53%),
 • Отрицателно въздействие върху приходите (43%)
 • Забавяне на иновациите (36%)

Дори в днешно време, когато предприятията отдават голямо значение на анализите на данни, само 23% казват, че тяхната организация измерва зрелостта на своите практики за цифрово доверие. Тези, които го измерват, имат две общи черти: техният борд на директорите е дал приоритет на цифровото доверие и те използват рамка за цифрово доверие, според доклада.

Предимства

Когато обръщат внимание на въпросното дигитално доверие, предприятията си осигуряват редица предимства. Според респондентите, това отношение води до:

 • Положителна репутация (66%)
 • По-малко пробиви в поверителността (58%)
 • По-малко инциденти с киберсигурността (57%)
 • Лоялност на клиентите (55%)
 • По-бързи иновации (44%)
 • По-високи приходи (25%)

Справяне с препятствията

Организациите могат да подобрят цифровото доверие чрез приоритизиране, планиране и сътрудничество. Анкетираните посочват, че първите три компонента на цифровото доверие са сигурността, целостта на данните и поверителността – но едва половината от участниците в проучването могат да потвърдят, че е налице достатъчно сътрудничество между професионалистите в тези и други области на цифровото доверие.

Според проучването на ISACA, най-значимите пречки пред цифровото доверие са:

 • Липса на умения и обучение (53%)
 • Липса на съответствие с целите на предприятието (44%)
 • Липса на лидерство (42%), липса на бюджет (41%)
 • Липса на технологични ресурси (40%)

„Дигиталното доверие е валута, която трябва да бъде подкрепена от стабилен процес на валидиране“, каза в изявление Мат Чиоди, член на Консултативния съвет за цифрово доверие на ISACA. „Доверието трябва да бъде спечелено. А това означава, че във всичко, което една организация прави, крайната цел трябва да бъде отговорът на въпроса „Какво можем да направим днес, за да спечелим по-добре доверието на нашите клиенти?“

Организациите, които непрекъснато задават този въпрос и дават предимство на изпълнението на отговорите, ще спечелят от гледна точка на пазарен дял, рентабилност и ангажираност – както сред служителите, така и сред клиентите, добавя Чиоди.

Възможности за растеж

Само 29% от респондентите са запознати с термина „дигитално доверие“, отбелязва докладът. Пак такъв е и делът на организациите, които осигуряват на служителите си обучение за дигитално доверие.

Възприемането на подобна тактика е и добра възможност за кариерно израстване, отбелязва ISACA. Гледайки напред, 82% казват, че дигиталното доверие ще бъде много по-важно в тяхната организация, а 28% сочат, че тяхната организация вероятно ще въведе професионална позиция, свързана с дигиталното доверие, след около пет години.За да помогне на предприятията да разширят възможностите си, ISACA пуска Digital Trust Ecosystem Framework през четвъртото тримесечие на 2022 г. Това е бизнес-рамка, предназначена за цялото предприятие, която е разработена да помогне за формирането и развитието на „надеждни, значими и взаимноизгодни взаимоотношения, взаимодействия и транзакции“.

Коментар