Заплати и нарастващи разходи – служителите са притеснени

„Създаването на стратегия за задържане на служителите в ситуация на недостиг на кадри в световен мащаб от години е основен приоритет на компаниите”, казва Ирина Йончева, HR мениджър на Adecco България (снимка: Adecco България)

Над 60% от работещите се опасяват, че заплатата им няма да е достатъчна да покрие нарастващите разходи за живот, сочи глобално проучване на HR компанията Adecco Group. Задържането на служителите се очертава като сериозно предизвикателство за компаниите.

В световен мащаб трима от петима (61%) от всички работещи се опасяват, че заплатата им няма да се справи с нарастващите разходи за живот. Този факт ги подтиква към смяна на работно място, търсене на втора работа и дори включване в сивия сектор на пазара на труда, според доклада, който отчита мнението на 34 200 респонденти от 25 държави.Изследването определя инфлацията като основна причина за безпокойство при работещите. Трима от петима (61%) по света се притесняват, че заплатата им не е достатъчно висока, за да се справят с настоящите темпове на инфлация и увеличение на разходите за живот.

Половината от анкетираните (51%) споделят, че е по-вероятно да потърсят втора работа, като почти четирима от 10 работещи (35%) признават, че вече имат опит в „сивия сектор” (заплащане на ръка без трудов договор), за да свързват двата края. Данните показват също, че милениалите са най-склонни да направят и двете.

Едновременно с това, шест от всеки десет работници (61%) се чувстват уверени, че ако напуснат настоящата си работа, ще могат да намерят нова до 6 месеца, независимо от задаващата се рецесия. Въпреки променящата се макроикономическа среда, голяма част от работещите смятат, че държат властта над пазара на труда.

Проучването на Adecco Group подчертава възхода на т.нар. „quitfluencer”. Над две трети от анкетираните (70%) обмислят да напуснат сами, ако видят, че други техни колеги си тръгват.

Държавите, изложени в най-голяма степен на риска от това явление, са Австралия (33%), Швейцария (32%) и Източна Европа, Близкия изток и Северна Африка (31%). Според категорията възраст, в световен мащаб, поколението Z е 2,5 пъти по-вероятно да бъде повлияно да напусне, отколкото бейби бумърите.

Резултатите от проучването показват ясна необходимост компаниите да се фокусират върху решения за задържане. Почти една трета от работниците в световен мащаб (27%) казват, че възнамеряват да напуснат работата си през следващите 12 месеца, като от тях почти половината вече търсят активно.„Заплащането все така остава ключово, особено за привличането на нови хора. Задържането им, обаче, се влияе много повече от тези модели на управление, които позволяват гъвкавост, автономия, баланс с личното време, поддържане на добро психично и физическо здраве”, коментира Ирина Йончева, HR мениджър на Adecco България.

В контекста на дигитализиращия се живот и липсата на квалифицирани кадри, развитието на нови умения и компетенции продължава да е стратегически приоритет за компаниите, допълни тя.

По-младите поколения все повече се бунтуват срещу теорията за „алчната работа”, избягвайки работни места, които превземат живота им. Близо половината от поколението Z (47%) вече работят на четиридневна седмица, в сравнение със само 18% при бейби бумарите.

Интересен факт, потвърждаващ, че заплатата не е най-важното нещо за служителите е, че от всички 32% по света, които са избрали четиридневна работна седмица, над половината (51%) са намалили заплатите си, за да постигнат по-добър баланс между личния и професионалния си живот.И въпреки че четиридневната работна седмица все още не е ключов фактор при избора на работа, това може да се промени доста бързо. Компаниите трябва да имат желание да създадат гъвкава работна среда, за да поддържат работниците щастливи и ангажирани в дългосрочен план, смятат HR експертите.

Коментар