Бизнесът вижда като най-голяма заплаха недостига на ИТ умения

„Компаниите трябва да насърчават прогресивни планове за развитие на талантите в технологичните роли, които да покриват както неопитните, така и вече обучените кандидати”, казва Бранди Галвин Моранди, главен директор „Човешки ресурси” в Equinix
(снимка: Equinix)

Българските ИТ лидери, както и тези по света, изпитват сериозни опасения, свързани със задържането и назначаването на служители, според глобалното проучване на Equinix, посветено на технологичните тенденции през 2022 г.

60% от ИТ лидерите в България гледат на недостига на персонал с ИТ умения като на една от основните заплахи за техния бизнес. Това е в съзвучие с глобалните резултати, според които 62% от респондентите са посочили същото опасение. Компаниите търсят начини за разширяване на източниците на таланти, като включват все по-разнообразни кандидати чрез алтернативни инициативи за подбор на персонал.

2900-те глобални участници в проучването обръщат внимание на това, че скоростта, с която технологичната индустрия се трансформира, е довела до затруднения за компаниите да намерят хора с подходящия набор от умения, с който да отговорят на настоящите и бъдещите предизвикателства.

Най-често посочените опасения на българските компании са свързани със запазването на настоящите експерти (60%) и кандидати за работа с неподходящ набор от умения (54%). Най-търсените технологични експерти са в сферите на AI/машинно обучение (28%), разработки на мобилни решения (27%) и AR/VR (19%). Усеща се недостиг още и за позиции като експерт по разработка на софтуер за сигурност (18%), архитект по сигурността (17%), хардуерен инженер (16%) и облачни изчисления (14%).

Въпреки че в глобален план водещите опасения са същите, най-търсените позиции се отличават от идентифицираните на българския пазар. В това число влизат ИТ техници (27%), специалисти по облачни изчисления (26%), както и експерти в сферата на AI/машинни изчисления (26%).

ИТ лидерите очакват, че пропуските в технологичните умения ще се запазят същите и занапред, като AI машинни изчисления ще станат все по-важен фактор.

В отговор на недостига на умения много компании полагат големи усилия, за да преквалифицират хора от други области. Тенденциите в България следват световните, като в страната най-висок процент (46%) са посочили, че преквалифицират служители от сходни сфери. 22% пък опитват да подсилят екипите с хора от други сектори. В световен план процентите са съответно 62% и 34%.

Съкращенията подтикват служителите да започнат да търсят възможности за повишение на уменията или кариерата си, следователно компаниите, които предлагат възможности за обучение и развитие, могат да са в по-добра позиция за привличане на таланти.

В България най-често преквалифицираните служители са завръщащите се от по-дългосрочно отсъствие, например след отпуск за отглеждане на дете – 46%. Следват ги кадри от сферата на администрацията (45%) и финансите и застраховането (38%). Тези преквалифицирани служители помагат на компаниите да преодолеят пропуските в техническите умения в роли като ИТ техник (46%), анализатор на данни (31%), разработчик на мобилни решения (25%).

В глобален план най-често преквалифицираните служители идват от административни профили (36%), както и от сферата на финансите и застраховането (33%) и завръщащите се от продължително отсъствие (30%).Equinix, в частност, разполага с различни програми за кариерен преход, част от портфолиото Career Pathways. Тези програми са създадени, за да разширят и диверсифицират каналите за подбор на служители, като се черпи и от кариери с „преносими” умения. В това число влизат ветерани от армията, които преминават към цивилен живот, както и оттеглили се олимпийски или параолимпийски спортисти, чрез партньорство с Athlete Career Transition (ACT).

Междувременно бизнесът също търси кадри чрез университетски стажантски програми. ИТ лидерите в България посочват, че основните канали, които компаниите им използват за партньорство с висшите учебни заведения, включват възможности за студентски стаж (34%), партньорство по програми за практика по специалността (31%), участия в университетски кариерни изложения (25%) и съвместни обучителни програми с висшите учебни заведения (22%).

Стажантските програми са най-популярният метод за сътрудничество с университетите и по света – 42%. Следват съвместни обучителни програми (41%), участие в университетски кариерни изложения (37%) и партньорство по програми за практика по специалността (34%). Допълнително Equinix разглежда варианти за партньорства с общински колежи и институции за професионално обучение.

„Проучването разкрива, че несъответствията в набора от умения затрудняват назначаването на служители сред технологичните екипи по света. Има цялостна липса на осведоменост относно специфичните умения, нужни за определени роли. Потенциалните кандидати се нуждаят от по-добри насоки, свързани с обучението, подготовката и кариерните възможности”, коментира Бранди Галвин Моранди, главен юридически директор и главен директор „Човешки ресурси” в Equinix.„Това предизвикателство дава на сектора ни възможността да назначи и развие таланти по различни начини и това е нещо, върху което работим в последните години. Вярваме, че компаниите трябва да насърчават прогресивни планове за развитие на талантите в технологичните роли, които да покриват както неопитните, така и вече обучените кандидати”, допълни тя.

Друга възможност предоставят менторските програми – помагат на потенциалните кандидати да получат достъп до установена мрежа за кариерна ориентация, като същевременно свързват компаниите с подходящите кандидати за изграждане на солиден екип от таланти, каза още Моранди.

Коментар