GSMA обяви схема за хуманитарни кризи

Асоциацията на телекомите по света създава фонд и организация за технологична помощ при бедствени ситуации (снимка: CC0 Public Domain)

GSMA стартира схема за подкрепа с цел подобряване на спешното реагиране по време на хуманитарни кризи. Във фонда с правителствена подкрепа могат да участват социални организации и агенции за справяне с всякакъв вид кризисни ситуации.

Към момента са налице безвъзмездни средства в размер на 250 000 британски лири, предоставени от Обединеното кралство за финансиране на проекти с използване на мобилни технологии за подпомагане на хора, засегнати от събития, включително природни бедствия и други извънредни ситуации.„Тъй като броят на хората, нуждаещи се от хуманитарна помощ, продължава да расте, по-важно от всякога е да се действа навреме“, каза Макс Кювелие, ръководител на Mobile for Development в GSMA.

Той добави, че мерките, възможни чрез съвременните мобилни устройства, могат да помогнат за предвиждане на „екстремни събития“ и да стимулират незабавни реакции.

Схемата за помощ при извънредни ситуации ще бъде от полза за уязвими общности с численост около 300 милиона души по целия свят, уточниха от GSMA.

В момента асоциацията разглежда потенциални партньорства с организации, желаещи да се включат, от цял свят – обединения с нестопанска цел, новостартиращи фирми и предприятия, които внедряват мобилни технологии.

Общата задача е да се подпомогнат страни, предразположени към хуманитарни кризи, включително природни бедствия. Най-търсено е партньорството на агенции, участващи в системи за ранно предупреждение и други технологии, които подобряват „комуникацията между организациите и засегнатите общности ”.

Коментар