Нови водогрейни котли Bosch поемат пиковата консумация на Пловдив

Всеки от новите пет водогрейни котела има мощност 20 мегавата (MW)
(снимка: Bosch)

Водогрейни котли на Bosch от най-ново поколение влязоха в експлоатация в отоплителните централи на Пловдив, за да поемат пиковата топлинна консумация на града. Компанията Bosch Термотехника България успешно интегрира пет котела с общ капацитет 100 MW в съоръженията на EVN Топлофикация Юг и Север.

Всеки от петте котела е с мощност 20 мегавата (MW). Инсталацията включва и 5 броя 25-метрови комини. Първоначалните данни показват, че заложените изисквания за ефективност (КПД), нива на емисии и шум са преизпълнени, съобщиха от компанията.

Системите разполагат с активиран постоянен дистанционен достъп за мониторинг и контрол от страна на EVN, като при необходимост могат да се достъпят от експертите на Bosch в Германия, което гарантира оптималната им работа и сигурността на топлоснабдяването на Пловдив.

Котлите са от продуктовата линия UT-L на Bosch Индустриални решения. Технологията, комбинираща котел и горелка, осигурява изключително ниски нива на вредни емисии, щадящи околната среда при работа на природен газ – NOx под 80 mg/m3, поясниха от компанията.

„Не по-малко важна е конвертируемостта на котлите Bosch към алтернативни горива като водород или биогориво, защото така отговаряме на изискванията за неутралност по отношение на климата”, сподели Йордан Дочев, директор продажби в Bosch Термотехника.

Котлите могат да се конвертират към алтернативни горива като водород или биогориво
(снимка: Стоян Гергински / предоставена от Bosch)

Пловдив, вторият по-големина и най-бързо развиващ се град в България, вече има изцяло нови мощности за производство на топлинна енергия, заяви Александър Сипек, председател на Съвета на директорите на EVN България. С когенерационната централа, която изгради през 2011 г., и днешните нови 5 котли компанията изпълни свое обещание от 2007 г., подчерта той.

„Новите котли означават по-голяма сигурност за централното топлоснабдяване на Пловдив, а от там и по-качествен въздух за пловдивчани”, каза още Сипек.

Петте водогрейни котела Bosch с обща мощност 100 MW могат да поемат пиковата топлинна консумация за топлоподаването на град Пловдив, като интелигентен енергиен мениджмънт разпределя товара към отделните централи Юг и Север според необходимостта и потреблението.Основната роля на съоръженията с технически характеристики, задаващи тенденциите в топлотехнологичния бранш, е за покриване на върхови товари и гъвкава работа с кратки процедури на включване и изключване. Котлите на Bosch могат да заработят на дизел, като покриват всички изисквания за ефективност и опазване на околната среда, уточниха от производителя.

Коментар