Bosch достави водогрейни котли от ново поколение в Пловдив

Водогрейните котли имат транспортно тегло близо 62 тона всеки
(снимка: Bosch)

Световният доставчик на технологии и услуги Bosch е партньор в реализирането на проекта на EVN Топлофикация за изграждане на изцяло нови отоплителни централи с водогрейни котли.

Немската компания с традиции в индустриалните отоплителни решения осигурява за двете площадки – Отоплителна централа Юг и ТЕЦ Север – общо 5 котела, всеки от които с мощност 20 мегавата (MW), както и 5 броя 25-метрови комини. С тях ще се обезпечат пиковите мощности и ще се гарантират доставките на топлинна енергия за клиентите на EVN Топлофикация, Пловдив.

На 17 юли e извършена първата доставка за Отоплителна централа Юг – два 8-тонни комина за изграждащата се в момента централа. Новите водогрейни котли от продуктовата линия UT-L на „Bosch Индустриални решения”, всеки с мощност 20 MW, са доставени на 21 юли. Те са най-големите типоразмери от продуктовата линия. За ТЕЦ Север се планира същият процес да се случи в началото на август, като там ще бъдат доставени три котела и три комина.

България се превърна в страната – пионер, която реализира новото оборудване в реален проект. Технологията, комбинираща котел и горелка, осигурява изключително ниски нива на вредни емисии, щадящи околната среда при работа на природен газ – NOx под 80 mg/m3.

Тежкотоварни автомобили за специализиран извънгабаритен товар доставят котлите
(снимка: Bosch)

Тази стъпка в посока намаляване замърсяването на околната среда е водещ мотив в избора на съоръженията, следващ общата концепция на Bosch и EVN за подобряване на обкръжаващата среда и начина на живот. Освен това конвертируемостта на котлите Bosch към алтернативни горива като водород или биогориво отговаря на бъдещите изисквания за неутралност по отношение на климата.

Самите доставки са впечатляващи, тъй като се извършват от тежкотоварни автомобили за специализиран извънгабаритен товар, с дължина на транспортните композиции от около 30 метра. Водогрейните котли имат транспортно тегло близо 62 тона всеки, а композицията тежи над 100 т. Високият 25 м комин е разтоварен и позициониран цялостно и напълно изправен с помощта на 160-тонен кран, подпомогнат от по-малък помощен кран.

Високият 25 м комин е разтоварен и позициониран с помощта на 160-тонен кран
(снимка: Bosch)

Предвижда се всичките 5 водогрейни котела Bosch с обща мощност 100 MW да поемат пиковата топлинна консумация за топлоподаването на град Пловдив, като интелигентен енергиен мениджмът ще разпределя товара към отделните централи Юг и Север според необходимостта и потреблението.

Основната роля на съоръженията с технически характеристики, които задават тенденциите в топлотехнологичния бранш, е да покрият върхови товари и гъвкава работа с кратки процедури на включване и изключване. Очаква се този толкова мащабен и важен за жителите на град Пловдив проект да бъде завършен през 2021 г.

Коментар