Ученето през целия живот е ключово в новите условия

Участието на възрастни в образованието е под 5% в България, по данни на Евростат
(снимка: CC0 Public Domain)

След като 2020 година започна с глобална пандемия, икономическият спад и нарастваща безработица са вече факт. Затова сега е моментът да се намерят начини за укрепване на работната сила, сочи доклад „Инвестиране в човешки ресурси – променящи се подходи към човешкия капитал” на Adecco Group.

Безспорно пандемията от Covid-19 е мощен катализатор за реализиране на необходимостта от гъвкавост в работния процес. Целият свят приложи гъвкави форми на работа, включително:

 • Работа от вкъщи, където е възможно;
 • Диференцирани работни часове, насочени към избягване на задръстванията по време на пиковите часове в обществения транспорт;
 • Специални условия за служители с малки деца, които не са имали достъп до детски градини или училище;
 • Мерки за подпомагане на доходите за тези, които остават без работа поради кризата.

Тенденциите в заетостта в региона на Централна и Източна Европа (вкл. България) и Близкия Изток са много различни в отделните държави, но тяхна обща черта е, че имат пасивно, а не проактивно отношение към трудовите си пазари. Прякото участие във веригите за доставки в Западна Европа е общ двигател за развитието на икономиките за всички европейски държави, включени в доклада.

Различните тенденции в заетостта между съответните страни до голяма степен се дължат на различните икономически условия. Някои държави имат забележителни резултати през последните години по отношение на процента на участие на работната сила. В Чехия, Унгария, Полша, Румъния, България и Турция нивата на заетост през 2019 г. надвишават нивата от преди кризата през 2008 г. с 5% или повече.

Повишаването на нивата на заетост и разходите за труд е най-отчетливо в страните от Централна и Източна Европа. Това доведе до няколко ключови ефекта върху компаниите в тези страни:

 • Компаниите изпитват затруднения за намиране на квалифицирани кадри;
 • Преходът от модел с ниски заплати към осигуряване на конкурентоспособност изисква повишена производителност и по-висококвалифицирани работници;
 • Намаленото предлагане на квалифицирани работници на пазара на труда оказва по-голям натиск върху компаниите да запазят и преквалифицират персонала си.

Характерно за съответните страни в региона е ниското участие на голям процент от активното население на пазара на труда, като страните от Централна, Югоизточна Европа и Близкия Изток имат по-висок процент на хората в продуктивна възраст извън работната сила в сравнение с развитите държави.

Въпреки че предлагането на гъвкави форми на трудова заетост в региона е все още малко ограничено, търсенето нараства, тъй като към трудовия пазар все още не са приобщени слабо представени групи. Всъщност това явление е особено интензивно и тревожно в Турция, където повече от 40% от общото активно население не е част от работния пазар и участието на жените е много слабо. От всички държави, обхванати от доклада, само Чехия има проценти на участие на активното население в трудовия пазар, сравними със средните за ЕС.

Adecco Group очертава три основни модела за развитие на човешките ресурси, така че да отговарят на нуждите на пазара на труда:

 • Инвестиране в учене през целия живот;
 • Инвестиране в предефиниране и развиване на умения;
 • Инвестиране в гъвкавост.

Инвестирането в учене през целия живот е от голямо значение за развитието на икономиките в региона. Участието на възрастни в обучението през целия живот остава сравнително ниско в цяла Централна, Югоизточна Европа и Близкия Изток.

Евростат редовно измерва образованието за възрастни в рамките на Европейския съюз, а страните в тези региони изостават от средните стойности за ЕС. Румъния, България, Словакия и Гърция обикновено са под 5%, докато Турция има коефициент на участие на възрастни до 6,2%. Двете страни в региона, които надвишават средното за ЕС, са Словения (11,4%) и особено Естония (16,7%).

Инвестирането в специализация на служителите при увеличаване на гъвкавостта в работния процес представлява т.нар. „гъвкава сигурност”. Тя съчетава гъвкавост в работния процес със съответната подходяща правна рамка за гъвкави работни форми и персонализирана политика за социално осигуряване, за да отговори на нуждите на служителите, които избират тези форми на заетост.

„Въпреки че често страхът и нежеланието да се променят е естествената човешка реакция, компаниите трябва да се изправят пред това предизвикателство и да инвестират в нови умения, като изпращат посланието до служителите, че това ще окаже положително влияние върху кариерата им и занапред”, коментира Константинос Милонас, изпълнителен директор на Adecco Group за България и Гърция.

Коментари по темата: „Ученето през целия живот е ключово в новите условия”

добавете коментар...

 1. патриот

  Официалните изказвания и цифри спрямо трудовия пазар са пълно манупулация за някаква цел особено за колониалните и полуколаниалните държави от изтока.
  Запада е заможен и способен защото с векове е натрупал и натрупва богатствата от колониите си и умее да привлича от общия работник да академиците най-рентабилните от целия свят. Затова техните безработни в западните социални държави си позовляват почивка в страни като турция докато за работещи турци и в собсвтените си страни немогат.

  Иначе погледнато в форумите и социални медии нещата не са чак толкова разови и в запада. На пример един чист италянец завършил магистратура по някаква си биотехнологично инженерство или нещо подобно и доста време не можал да си намери работа и накрая си намерил в една полска аерогара като хамалин. Това го имаше в официялния веб сайт на ЕС.

Коментар