„Цифровият близнак” NVIDIA Omniverse пести време и разходи в центъра за данни

Цифровият близнак на центъра за данни спестява разходи на операторите, осигурявайки бърза и адекватна поддръжка (илюстрация: NVIDIA)

Технологията на цифровия близнак улеснява работата на операторите на големи и сложни, критични инфраструктури – и им спестява огромни разходи. Прилагането на този подход в центровете за данни пести време и разходи на операторите, а пейзажът стана силно конкурентен с появата на новите инструменти за виртуални реплики на NVIDIA.

Центровете за данни са толкова съществени за съвременната икономика и живота на хората, колкото електроцентралите и електропреносните системи. Електронната поща, приложенията за работа, банковите разплащания – всички те не могат да съществуват без големите сървърни ферми, обитавани от специализиран софтуер и сложни мрежови връзки.

Около 7 милиона центъра за данни функционират по света в момента. Те поемат огромния обем от данни, генериран от човечеството всеки ден. През тях минава колосалният цифров трафик, благодарение на който електронно си разменяме договори и документи, снимки, видео, тримерни модели и др.

Ефективна поддръжка

В модерния център за данни сензорите, системата за управление и телеметрията могат да бъдат свързани към цифров близнак в платформата NVIDIA Omniverse, което осигурява наблюдение на дейностите в реално време. Това само по себе си носи огромна полза, тъй като мерките за поддръжка и отстраняване на аварии отнемат броени минути. Omniverse позволява на операторите на центрове за данни да виждат цялата инфраструктура и да боравят с пълните набори от данни в реално време.

Подобна бързина е от съществено значение в днешно време, когато работната наличност (ъптайм) за всяка услуга трябва да бъде възможно най-близка до 100%. Обратно, всяка минута нефункциониране на дадена машина – т.е. на дадена услуга – означава загуби. Ако това се случва във външен център за данни, резултатът се измерва в тежки неустойки. Понякога те могат да достигат стотици хиляди парични единици за всяка минута нефункциониране на услугата.

Цифровият близнак спестява разходи, осигурявайки бърза и адекватна поддръжка. Наред с това използването на дигиталната реплика води и до минимизиране на потенциалните грешки. Като следствие от всичко това намалява и натоварването на квалифицираните ИТ специалисти на място.

От друга страна, операторите на центрове за данни могат да използват изкуствения интелект в Omniverse, за да извличат препоръки за градивни промени, така че да оптимизират работата на определени машини или пък да подобрят параметрите им спрямо ключови приоритети – например, подобряване на енергийната ефективност и намаляване на въглеродния отпечатък.

Симулация и анализ на сценарии

Технологиите, които стоят в основата на центровете за данни, се променят много бързо. Само за няколко години станахме свидетели на замяната на твърдите дискове с твърдотелни модули без въртящи се елементи, подобряване на енергийната ефективност, въвеждане на изцяло нови методи за охлаждане. Всички тези новости помагат на ИТ организациите да работят по-ефективно и да намаляват разходите.

Симулацията чрез цифров близнак може да помогне на проектантите, строителите и операторите на центрове за данни да изграждат високоефективни съоръжения. Дигиталната реплика представлява точно виртуално копие на всички компоненти в центъра за данни в съчетание с изкуствен интелект в помощ на оперативната работа.

Симулациите с цифров близнак позволяват тестове за „доказване на концепция”
(илюстрация: NVIDIA)

Симулационната платформа NVIDIA Omniverse помага за подобряване на работата на високопроизводителните изчислителни системи чрез анализ на потенциални сценарии. Инженерите могат да тестват различни вариации за бъдещото развитие на съоръжението, преди да пристъпят към реално, физическо надграждане или подобрение. Например, специалистите могат да предвидят динамиката на въздушния поток и преноса на топлина, както и влиянието, което ще окаже добавянето на нови шкафове и нови сървъри.

Инженерите могат да експериментират с безброй сценарии от типа „какво ще стане, ако”, дори стигайки до крайности. Така например, те могат да тестват следствията от достигане на пиковото електроенергийно натоварване на съоръжението.

В този процес помага изкуственият разум, вграден в системата чрез NVIDIA Modulus. Всички промени в конфигурацията могат да се изпробват, преди да се пристъпи към реално закупуване и внедряване на софтуер и хардуер във физическия център за данни.

Важна роля тук играят модулът NVIDIA Air, който може да симулира и превалидира точната мрежова топология – заедно с протоколите, мониторинга и автоматиката. NVIDIA Air се разглежда като инструмент за анализ на „централната нервна система” на центъра за данни.

Доказателства за концепции

Като част от симулационните изпитания NVIDIA Air може да се използва извършване на тестове от типа „доказване на концепция”. Това приложение на системата е познато и сред българските организации. Тестовете се провеждат без нужда от доставката на физически устройства. По този начин се оптимизира срокът за първоначално тестване на новите устройства, без да се налага те физически да се доставят до България, т.е. още на етап обмисляне на потенциална последваща покупка.

Наред с това чрез NVIDIA Air може да се репликира всяка корпоративна мрежова инфраструктура в най-малък детайл. Така мрежовите инженери могат да тестват новите ъпдейти на фърмуера и софтуерните корекции първо във виртуална среда, за да узнаят дали биха се появили проблеми, и едва след това да ги приложат в продуктивната среда. По този начин се минимизира възможността нещо да се „счупи”, както много често се случва в други ситуации.

Решение за HPC системи

Възможностите на цифровите близнаци в сферата на центровете за данни придобиват особена значимост при т.нар. високопроизводителни изчисления (HPC) – те са поверени на мощни мега-сървъри, способни да се справят с колосални изчислителни задачи. Това най-често са съоръжения, обслужващи научно-изследователски центрове или клъстери от институти. Ролята на мощните машини е критична за мащабни изчислителни задачи, като например климатични симулации, проектиране на ново поколение енергийни реактори, разработка на нови лекарствени формули и др.

Правилното функциониране на всеки компонент от подобни системи, до най-дребната гайка, е от значение за времето на изпълнение на изчисленията, както и за коректността на крайния резултат. Именно затова NVIDIA Omniverse е инструмент, чиято стойност значително надвишава първоначалната инвестиция.

За да се възползвате от предимствата на системата NVIDIA Omniverse, можете да се обърнете за повече информация към официалния дистрибутор АСБИС България.

Мария Малцева

Мария Малцева