Над 5 млн. българи са се идентифицирали електронно

Работна среща с участието на представители на МЕУ обобщи резултатите на четири проекта по приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-управление”
(снимка: Министерство на електронното управление)

„Над 5 млн. граждани са се идентифицирали електронно към момента и над 200 хил. профила са създадени в Системата за сигурно електронно връчване”, заяви заместник-министърът на електронното управление Атанас Мазнев, по време на работна среща, организирана от Оперативна програма „Добро управление”, на която бяха обобщени резултатите на четири проекта по приоритетна ос 1 „Административно обслужване и е-управление”.

Само за 2021 година МЕУ е реализирало спестявания за над 210 млн. лв. чрез реализацията на проекта „Надграждане на хоризонталните и централни системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги”, стана ясно на срещата.

За периода 2019-2022 г. по същия проект са спестени разходи за администрацията от минимум 5,3 млн. лв., съобщи Николай Минев, директор „Системи и компоненти на електронното управление” в МЕУ. Чрез автоматизираната информационна система „Електронни обществени поръчки” за периода 2020-2021 г. са спестени 47 млн. лв.

Надграждането на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи е спестило на бизнеса разходи в размер на 99,8 млн. лв. за година. В резултат на това се отчита увеличена събираемост на проходите и по-висока надеждност, сигурност и непрекъсваемост на дейността на НАП.

Коментари по темата: „Над 5 млн. българи са се идентифицирали електронно”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    Ние трябва да направим коренен поврат, на 360 °

Коментар