Европа изостава в технологичните инвестиции от конкурентите

Европейските бизнес лидери са склонни към по-малки технологични инвестиции в името на дългосрочен растеж, сочи нов доклад на Accenture
(снимка: CC0 Public Domain)

Близо две трети (65%) от европейските бизнес лидери потвърждават, че са изправени пред най-предизвикателната работна среда в последните години. 77% са уверени в капацитета на своите организации да ускорят темпа си на растеж, макар и в условията на икономически спад, сочи нов доклад на технологичната компания Accenture, публикуван на годишната среща на Световния икономически форум в Давос.

Нарастващите разходи за енергия са най-сериозното предизвикателство за европейските компании, което пряко влияе върху маржовете на печалба, посочват 19% от респондентите в проучването „Ускоряване на пътя на Европа към преоткриване”. На второ място (14%) анкетираните представители на бизнеса поставят прекъсванията на веригата за доставки.

Независимо от трудностите, 81% от европейските бизнес лидери са убедени, че организациите, които ръководят, са в позиция, която благоприятства растеж в бъдеще. Основна причина за тяхната сигурност е това, че успешно са се справили с пандемията.

Европа изостава с технологичните инвестиции спрямо конкурентите си, е един от изводите в доклада, който анализира финансовото представяне на близо 3 000 компании в световен мащаб. Докато европейските компании отчитат сериозни печалби, техните приходи растат по-бавно, в сравнение с тези на бизнесите в Северна Америка и Азиатско-тихоокеанския регион.

Европейските компании превъзхождат конкурентите си в три от шест ключови области – устойчивост, таланти, ликвидност и управление на разходите, но изостават значително в повишаването на продажбите и използването на технологии, които насърчават корпоративния растеж. Освен това по-рядко използват най-новите технологии и утвърждават технологично ориентиран бизнес модел, основан на дигитална трансформация.

„Силната рентабилност на европейските компании и по-слабият темп на растеж се превръщат в предпоставка те да извлекат стойност от вече съществуващи бизнес потоци, отколкото да развиват нови такива”, коментира Майкъл Брюкнер, главен стратегически директор на Accenture за Европа. „Въпреки че оптимизирането на разходите и максимизирането на текущата печалба са от изключителна важност, тези стъпки трябва да обезпечат генериране на ликвидност за бъдещи инвестиции”.

Успоредно с изграждането на устойчиви решения през последните години, европейските компании трябва да се фокусират и върху текущите предизвикателства, пред които са изправени. Докладът предлага стратегически стъпки, които да предприемат, с цел преодоляване на дефицитите си в областта на технологиите и задоволяване на нуждите на клиентите:

1. Изграждане на стабилни дигитални решения в краткосрочен план: осигуряване на непрекъсната, фокусирана и цялостна трансформация. Тя включва облачни технологии, анализ на данни и изкуствен интелект, които съдействат за скалиране на нови процеси, иновации и предоставяне на решения вътре в компанията.

2. Ускоряване на енергийния преход, включително работа в еко системите за фокусиране на европейската икономика около генерирането на нулева енергия (Net zero) и кръгови принципи за глобална конкурентоспособност.

3. Привеждане на политиките в съответствие с новите потребителски нужди: разглеждане на клиентите в контекста на всички дейности, които извършват в своето ежедневие – чрез използване на човешки и машинен интелект.

4. Фокус върху талантите като основна част от корпоративната бизнес стратегия.

„Днес повечето организации преоткриват отделни части от своята организация. Но за да са успешни в променливата бизнес среда, те ще трябва да преразгледат изцяло своите оперативни модели, като утвърдят нови начини на работа. Тези безпрецедентни времена изискват безпрецедентен отговор от европейските компании”, добавя Жан-Марк Олание.

Коментар