LiDAR системите навлизат бързо с 3D и 4D технологии

Автономните автомобили, наред с роботиката и сигурността, ще ускорят навлизането на LiDAR технологията (снимка: CC0 Public Domain)

Пазарът на LiDAR технологии ще нарасне от 1,4 милиарда долара през 2023 г. до 3,7 милиарда през 2028 г. Това означава, че технологичните решения на тази база ще се разгърнат с 19,4% среден годишен темп на растеж в петте години до 2028 г., според нов доклад на Markets and Markets.

Растежът на пазара се дължи на ускореното навлизане на LiDAR системи в безпилотни превозни средства и използването на радарната система в приложения за географски информационни системи (GIS). През прогнозния период се очаква динамично навлизане на LiDAR с 3D и 4D технологии, осигуряващи въздушни проучвания, управление на активи, ГИС услуги, наземно проучване.

Точно наземните LiDAR инсталации ще представляват по-голямата част от пазара през целия прогнозен период. Въз основа на типовете инсталации, пазарът на LiDAR е сегментиран основно на наземни LiDAR и въздушни LiDAR. Наземните съоръжения се делят на мобилни и статични, докато въздушните биват топографски и батиметрични.

Масовото използване на наземни LiDAR за крайни приложения като околна среда, метеорология, картографиране, ADAS и автономни автомобили ще стимулират пазара в близко бъдеще.

От гледна точка на обхвата на технологията, LiDAR системите с малък обсег ще имат най-голям дял през прогнозирания период, тъй като те се използват широко във въздушните и наземните приложения. Това касае приложението на радарната система в автомобилите, сигурността и роботиката. Точно тези три области се радват на динамично развитие в последните години и тенденцията ще продължи.

Така наречените „крайни приложения“ ще имат най-голяма роля за развитието на пазара през прогнозирания период. LiDAR е популярен за екологични приложения за проучване и мониторинг на екологични ресурси.

Системите за лазерно сканиране са подходящи за наблюдение на околната среда за целите на картографиране на вредни емисии, управление на горите, управление на бреговата ивица, моделиране на замърсяването, селско стопанство, вятърни паркове и прецизно горско стопанство.

Коментар