ЕС засилва контрола над ИТ гигантите за спазване на поверителността

ЕС ще реагира възможно най-сурово при нарушения на неприкосновеността на личния живот на потребителите от страна на технологичните гиганти (снимка: CC0 Public Domain)

Европейският съюз възнамерява да засили контрола над ИТ гигантите по наболял проблем – спазване на изискванията за поверителност на потребителите на техните услуги.

Регулаторите в страните от ЕС ще трябва да демонстрират по-строги действия при нарушения на Закона за защита на личните данни (GDPR). Сега Европейската комисия изисква от страните-членки да споделят прегледи на „мащабни” разследвания на GDPR на всеки два месеца. Те ще включват „ключови процедурни стъпки” и предприети действия – националните регулатори ще трябва да бъдат проактивни, когато големи компании нарушават GDPR.

Европейският съюз се стреми да реагира възможно най-сурово на нарушенията на неприкосновеността на личния живот на потребителите от страна на технологичните гиганти, но в много случаи разследванията на такива случаи се забавят, а наказанията са изключително скромни. Но скоро действията в тази посока ще станат по-решителни.

По-строгият подход е наложителен, след като омбудсманът на ЕС поиска внимателно разглеждане на случаите, попадащи в обхвата на ирландската Комисия за защита на данните, която регулира Meta и други ИТ гиганти. Той обвини комисията, че е твърде бавна и снизходителна по отношение на нарушенията на поверителността.

Така например, преди няколко седмици Европейският съвет за защита на данните трябваше да принуди комисията да увеличи санкцията, наложена на Meta за обработка на лични данни, от 28 на 390 милиона евро, отбелязва Блумбърг.

По-рано Европейската комисия публикува доклади за цялостното състояние на спазването на GDPR на всеки две години, но задълбочени и чести прегледи на спазването на закона в отделните държави не са извършвани. Новото изискване теоретично ще подведе под отговорност всички държави-членки на ЕС, ако забавят разследване или не успеят да наложат закона, когато е необходимо. Забавянето ще има правни последици в Европейския съд.

Новите изисквания са критикувани от активисти за липса на прозрачност. Тъй като страните ще споделят напредъка си на „строго поверителна основа”, обществеността няма да може да разбере дали регулаторът се отнася правилно към случая, докато ЕС не предприеме видими действия.

Това обаче може да насърчи Meta, Amazon, Google и други технологични гиганти да приемат европейските закони за поверителност по-сериозно, тъй като рискуват да бъдат изправени пред ускорени разследвания и солидни глоби.

Коментар