Български училища прилагат STEM програма на Intel

STEM образованието подготвя новото поколение за професиите на бъдещето
(снимка: Център за творческо обучение)

Три български училища – ПМГ „Емануил Иванов”, гр. Кюстендил, ОУ „Никола Обретенов”, гр. Русе и СУ „Иван Вазов”, гр. Вършец – първи започнаха да прилагат готовите STEM уроци по програмата „Умения за иновации”, разработени от Intel и адаптирани за образователната среда у нас от Център за творческо обучение (ЦТО).

И трите учебни заведения имат висок процент ученици с риск от отпадане и социално изключване – деца от етнически малцинства, в неравностойно положение и др. Освен че получават техника и готови уроци, учителите и учениците имат възможност да се обучават и развиват чрез проектно-базирано обучение в сферата на новите технологии, изкуствения интелект, алгоритмичното мислене и други.

„Новите методи на преподаване много се харесват от всички ученици, вкл. и от най-незаинтересованите от учебния процес. Виждайки, че ние имаме свобода да наредим класната стая по по-различен начин, давайки им устройства и свобода да коментират по различен начин новите уроци, ги мотивира към редовно посещение на часовете”, сподели Петя Цветкова, зам.-директорът на СУ „Иван Вазов”, гр. Вършец.

В основната част на уроците стоят и социално-емоционалните умения и работата в екип, което води до качествено осъществяване на връзката учител – ученик, допълни зам.-директорът.

В училището във Вършец се обучава пилотно една паралелка с ученици в 5 клас и 9 учители. Ръководството планира да продължи програмата в 6 клас и да започне да се обучава с готовите уроци в още 2 паралелки в 5 клас.

Програмата „Умения за иновации” се е отразила положително на учениците от малцинствените групи, които са се включили пълноценно и с помощта на електронните ресурси на Intel се е повишил интересът им към учебния процес, разказа Елена Стоилова, директор в Природоматематическата гимназия „Проф. Емануил Иванов”, гр. Кюстендил.

42 ученици и 5 учители от Основно училище „Никола Обретенов”, гр. Русе, също са взели участие в програмата. Зам.-директорът Димитър Тодоров сподели, че с работата с хромбуци и инструменти на Google децата са придобили нови умения и нов подход при изучаване на програмата. Вниманието им в клас се задържа лесно и няма отпаднали ученици.

Училищата, работещи по програмата „Умения за иновации”, се обединяват около идеята STEM образованието да бъде приобщаващо и достъпно за всички, както и да бъде насърчавана дигиталната готовност и подготовка на новото поколение за професиите на бъдещето.

„За преодоляване на предизвикателствата в този процес, на училищата са раздадени 112 устройства от по-висок клас, проведени са обучения на учителите за разширяване на дигиталните им умения и са предоставени готови STEM уроци за ученици от всички образователни нива”, споделиха от Център за творческо обучение. Тази година училищата, работещи по програмата „Умения за иновации”, вече са 15.

Коментар