Американците спешават градежа на нови мрежи

Разпространението на интернет, на широколентовите комуникации и най-вече на мобилните ШЛ връзки са част от факторите за икономическо укрепване и ускоряване – осъзнават го и в Европа, и в Азия, и в САЩ. Навярно това е причината тези дни американците да приемат нови правила, които спешават изграждането на нови безжични комуникационни мрежи.

Федералната комисия по комуникациите в САЩ единодушно одобри нов регламент, който да ускори изграждането на ново поколение безжични мрежи, съобщи Communications Direct. Новите правила налагат кратки срокове на местната администрация – на ниво щат – за преглед и одобряване (или отказване) на изграждането на кули за клетъчните мрежи.

Правилото, наречено “късия часовник”, налага срок от 90 дена за издаването на решение – било то одобрение или пък отказ – за това дали дадена компания може да изгради нова инфраструктурна единица на мястото на вече съществуваща кула. Срок от 150 дена се налага за одобряването на нови локации за кули.

При просрочване на тези крайни срокове съответните фирми-кандидати имат пълното право да заведат дело в съда, за да се пристъпи към решение. Това, разбира се, не гарантира одобрението, а само достигането на решение.

Мярката има за цел да спомогне за ускоряване на внедряванерто на ново поколение безжични мрежи, като се спазват юридическите функции на местната власт и се запазва локалният контрол по отношение на зонирането и политиките за използване на земята, се казва в обосновката на агенцията.

Коментар