Човешката работна сила ще остане решаваща в производството

Автоматизацията е една от основните тенденции в сферата на производството
(снимка: CC0 Public Domain)

С глобален пазар на стойност 16,4 трилиона щатски долара (17% от световния БВП) през 2021 г., производството се счита за гръбнака на социалното и икономическо развитие. В индустрията навлизат роботите и изкуственият интелект, но човешката работна сила ще остане решаващ фактор, според експертен анализ.

В нов доклад, базиран на проучване сред мениджъри от индустрията на различни континенти, компанията Gi Group Holding очертава глобалните HR тенденции в производствената сфера. Ето кои са те:

AI и автоматизацията в производството

Въпреки нарасналото използване на AI и автоматизацията в производството, 51,3% от мениджърите казват, че човешката работна сила ще остане от решаващо значение за индустрията. 85% от вземащите решения в производствената индустрия вярват, че търсенето на специфични професионални профили ще се промени в бъдеще.

На фона на общоприетото убеждение, че технологичните инструменти ще обезсмислят голям брой човешки работни места, повече от един на всеки двама (51,3%) мениджъри в производството са убедени, че работната сила ще остане от решаващо значение в бъдеще. 23,3% очакват, че автоматизацията ще създаде нови работни места и възможности за кариера, а други 20,3% смятат, че работниците ще бъдат прехвърлени на нови позиции.

Като цяло автоматизацията се разглежда като възможност за компаниите да увеличат производството и да останат конкурентоспособни, а за служителите да подобрят уменията си, да растат професионално и да получават по-високи заплати. Това обаче може да представлява риск за работниците с недостатъчни или остарели умения.

Една трета (33%) от респондентите споменават, че много работници в момента нямат правилните умения за нови работни места, което подчертава решаващата роля, която обучението ще играе все повече през следващите години.

Умната фабрика: еволюцията на производство

Автоматизацията, наред с устойчивостта, е една от основните тенденции, които са водещи в индустрията и допринасят за нейното развитие. Според доклада, 84% от компаниите вече са въвели инструменти за дигитална трансформация, като облачните изчисления (27%) и цифровата интеграция (22%) са най-използваните, следвани плътно от анализ на голяма база данни – анализи (20%), киберсигурност (19%) и, не на последно място, роботиката и изкуствения интелект (16%).

Недостиг на работна ръка

66% от компаниите съобщават за някаква трудност при намирането на специализирани работници, което превръща недостигът на работници в най-голямата грижа, пред която е изправено производствената индустрия в момента.

Общо наблюдаваният недостиг на работна ръка се дължи на няколко причини, включително погрешното възприемане на производството като индустрия,  изискваща физическа сила и сфера, в която преобладава ръчният или нискоквалифициран труд, както и липсата на подходящи умения.

Какви умения и професии ще бъдат все търсени в близко бъдеще

Експертите са съгласни, че от ниско и средноквалифицираните работници все повече ще се изсква опит със специализирани инструменти и машини, както и специализирано обучение, докато за специализираните служители от решаващо значение ще бъде да притежават дигитални умения, умения за управление на проекти  и умения за публично говорене.

85% от анкетираните вярват, че търсенето на специфични професионални профили ще се промени дълбоко през следващите години, тъй като производството се развива. Когато става въпрос за ниско и средноквалифицирани работници, компаниите в близко бъдеще ще търсят основно производствени оператори, оператори на машини и устройства.

Най-търсените специализирани роли ще бъдат на хора, които планират процеса на производството, мениджъри по осигуряване на качеството и мениджъри по поддръжката.

Полово разпределение

Изследването разкрива едно ново мислене и развитие на STEM умения сред жените (наука, технологии, инженерство и математика), което биха могли да променят тази исторически доминирана от мъже индустрия. 83% от респондентите вярват, че броят на жените в техните компании ще се увеличи през следващите 5 години.

Коментар