5G мрежите навлизат в етапа на зрялост

5G FWA има потенциала да предлага високи скорости на пренос на данни и да конкурира оптичните влакна до дома (снимка: CC0 Public Domain)

Комуникационната индустрия навлиза във фазата на зрялост на 5G технологията. Разгръщането на 5G фиксиран безжичен достъп (FWA) привлича все по-голям интерес както сред доставчиците на услуги, така и сред организационните и индивидуалните потребители – дотолкова, че ABI Research прогнозира наличието на 72 милиона 5G FWA абонамента до 2027 г. Те ще представляват 35% от общия FWA пазар. Прогнозата съвпада с оценката на друга анализаторска компания, която неотдавна прогнозира, че 5G FWA може да генерира приходи от 24 милиарда долара до 2027 г.

По-високите скорости и неограничените тарифи за данни ще стимулират навлизането на 5G фиксиран безжичен достъп (FWA) през следващите пет години, според прогнозата. Все пак анализаторската фирма обръща внимание на операторите, че има риск да се сблъскат с предизвикателства по отношение на капацитета на мрежите си поради бързото нарастване на броя на абонатите.

QoS

Като цяло докладът на ABI отбелязва, че 5G фиксираният безжичен достъп ще позволи на операторите на мобилни мрежи да изготвят предложения за качество на услугата (QoS) с по-високи скорости и неограничени данни. Това ще създаде засилено търсене за 5G FWA. Така абонатната база за тази технология ще продължи да се увеличава през следващите няколко години.

5G FWA vs широколантови кабелни връзки

Въпреки че LTE FWA услугите вече са широко разпространени в световен мащаб, те често не могат да осигурят необходимата скорост, за да се конкурират с кабелните широколентови връзки. 5G FWA обаче има всички изгледи да може да предлага високи скорости на пренос на данни, конкурирайки се пряко с възможностите на оптичните влакна. А това прави технологията конкурентна алтернатива на кабелните широколентови решения.

„FWA е един от малкото примери за приложения, които използват 5G mMIMO в пълната им степен, при което месечното потребление може да достигне до 1TB на абонат, каза Фей Лиу, секторен анализатор за 5G и мобилна мрежова инфраструктура в ABI Research. „Очаква се много мобилни оператори, които вече пуснаха 5G мрежи, да предложат услуги за фиксиран безжичен достъп, стимулирайки растежа на пазара на 5G FWA“.

Подобно е виждането и на Juniper. Техният анализатор Елиша Судлоу-Пули отбеляза, че ползите от FWA вече са „сравними с услугите, базирани на оптични влакна“, и че операторите имат „възможност да генерират приходи от абонаменти за широколентов достъп директно до крайните потребители, предоставяйки решения от вида „последна миля“ на база съществуващата 5G инфраструктура“.

Региони-пионери

Не е изненадващо, че Северна Америка, Западна Европа и Азиатско-тихоокеанския регион са текущите лидери, когато става дума за внедряване на 5G FWA. Но наред с това докладът установи, че както развитите, така и нововъзникващите пазари могат да се възползват от удобствата на 5G FWA.

Отбелязва се, че в Северна Америка и Западна Европа мобилните оператори разчитат на 5G FWA, за да се конкурират с широколентовите DSL услуги, а големите американски оператори виждат огромна възможност у 5G FWA, тъй като две трети от домашните им клиенти живеят в градските и крайградските райони и са недоволни от сегашните си кабелни интернет-връзки. Що се отнася до Западна Европа, докладът подчертава, че в много страни мобилните оператори вече покриват над 90% от населението с 5G.

Предизвикателства и възможности за операторите

В дългосрочен план операторите на мобилни мрежи трябва да започнат да прилагат техники за изкуствен интелект (AI) като машинно обучение (ML), за да оценят своите мрежови ресурси, мрежов капацитет и спектър, за да са в състояние да осигурят стабилен растеж на 5G FWA, посочи Лиу. „Когато услугата 5G FWA започне да създава затруднения за мрежовия им капацитет, на тези оператори може да се наложи да внедрят mmWave решения, за да гарантират качеството на своите FWA услуги и достатъчен общ мрежов капацитет.“

Коментар