Европа вдига разходите за киберсигурност с над 10%

Услугите имат най-голям дял в разходите за информационна сигурност на Европа
(снимка: CC0 Public Domain)

Разходите на европейските страни за информационна сигурност (IS), включително хардуер, софтуер и свързани услуги, ще се увеличат с почти 11% през настоящата година, прогнозира в скорошен доклад анализаторската компания IDC.

Нарастващите нужди от киберсигурност, новите регулаторни изисквания и повишеният риск от атаки с рансъмуер, породени от геополитическата ситуация в Европа, допринасят за по-високите разходи, коментират анализаторите.

IDC очаква европейският IS пазар да запази почти двуцифрен темп на растеж през текущия петгодишен период. Обемът на пазара в стойностно изражение ще достигне 71 милиарда долара през 2026 г., сочи прогнозата.

В челната тройка по разходи за киберсигурност в Европа са Обединеното кралство, Германия и Франция. Заедно тези държави заемат над половината от общите IS разходи на континента. В Централна и Източна Европа чешкият пазар расте по-бързо от останалите: тази година там се очаква увеличение с повече от 12% в сравнение с 2022 г.

Сред пазарните сегменти най-високи темпове на растеж в региона бележат софтуерните продукти за информационна сигурност – с 11%. В същото време най-голям дял от разходите през 2023 г. ще се падне на сектора на услугите за информационна сигурност, което отразява ключовата им роля за европейските организации в различни индустрии.

„Виждаме, че в допълнение към софтуера и хардуера, европейските компании имат реална нужда от услуги за киберсигурност, предназначени да осигурят непрекъснатост на бизнеса и съответствие”, коментира Владимир Живадинович, старши анализатор в IDC.

Такива услуги са особено подходящи за организации с ограничени компетенции в областта на информационната сигурност, по-специално малки и средни предприятия, работещи в по-малко дигитално зрели вертикали, като медии, производство и здравеопазване, допълва анализаторът.

Сред индустриите, финансовият сектор ще похарчи най-много за информационна сигурност през 2023 г., воден от нарасналата нужда от защита на данните и спазване на нормативните изисквания. На второ място ще са индустриалните предприятия, а на трето – публичният сектор. Общият им принос към европейските разходи за киберсигурност през 2023 г. трябва да надхвърли 52%, според IDC.

По-рано анализаторската компания сподели своята прогноза за глобалния пазар на информационна сигурност. Очаква се през 2023 г. оборотът на този пазар да нарасне с 12,1% спрямо 2022 г. и да достигне 219 млрд. долара. Възходящата динамика ще продължи и в бъдеще, като през 2026 г. глобалните разходи за киберсигурност ще достигнат 300 милиарда долара.

Коментар