Расте търсенето на „защитна стена като услуга“

След пандемията сега руско-украинският конфликт тласка напред развитието на бизнеса със защитна стена като услуга (снимка: CC0 Public Domain)

Пазарът на технологии за „защитна стена като услуга“ се очаква да достигне 30,9 милиарда щатски долара до 2033 г., според нов доклад от Future Market Insights. През 2022 г. общата стойност на този бизнес е била приблизително 2,72 милиарда щатски долара. Според FMI, пазарът на FWaaS ще нараства с 25% средно годишно в периода от 2023 до 2033 г.

Прогнозата съвпада с неотдавна публикуваните предвиждания на друга анализаторска фирма – Reportlinker.com, която сочи, че глобалният FWaaS пазар ще нарасне от 2,32 милиарда долара през 2022 до 2,93 млрд. долара през 2023 г. при среден годишен темп на растеж от 26,3%. По-нататък, във времето до 2027 г., сегментът ще расте с по 26% годишно, според Reportlinker.com.

Фактори на растежа

Увеличеното търсене на усъвършенствани решения и услуги за сигурност с цел ограничаване на риска от кибератаки създава нови перспективи за растеж, обясняват анализаторите. Нарастващият интерес на организациите към системи за взаимосвързани устройства в предприятията на свой ред поражда увеличено търсене на стабилни защитни стени.

Към тези съвсем „традиционни“ фактори се добавя и нарастващата тенденция „Носи си сам собствено устройство“ („Bring-Your-Own-Device“ – BYOD). Тя осигурява допълнителен потенциал за растеж на пазара на FWaaS, разгръщайки в мащаб стремежа за защита на данните и информацията от пробиви в сигурността и кибератаки.

Не-технологични влияния

Поради пандемичните ограничения пазарът се увеличи с приблизително 30% между 2019 г. и 2022 г., казват анализаторите. Тъй като виртуалните частни мрежи рязко станаха свръх-популярно решение, то и внедряването на услуги за защитна стена започна да нараства скоро след това.

Сега, когато пандемичните ограничения са минало, има и друг фактор, който тласка пазара напред. Това е руско-украинският конфликт, посочват от Reportlinker.com. Геополитическата ситуация доведе до много кибератаки на чисто политическа основа, както и до още по-голям брой опасения и страхове от подобни атаки. Успоредно с това икономическите сътресения покрай военната обстановка доведоха до редица смущения във веригите на доставките, скок в крайните цени, невъзможност за закупуване на редица технологии и системи.

Региони с растеж

Според регионалния анализ на FMI и на Reportlinker.com, САЩ е водещият регион през 2022 г., когато става дума за FWaaS. Там са съсредоточени над 30% от приходите. Очаква регионът да расте със среден годишен темп от 21% до 2033 г., запазвайки „господството“ си от гледна точка на обем. Най-динамично развиващата се област обаче ще е друга – това ще е Азиатско-тихоокеанският регион.

Очаквания

В най-скорошно време бързият растеж на т. нар. управляеми услуги допълнително ще тласка напред пазара на защитни стени като услуга. Затова и се очаква въпросният бизнес да продължи да нараства забележително през идните години. Според анализа на FMI, този сегмент се очаква да регистрира среден годишен растеж от 27,5% през прогнозните години. В същата посока принос има и популяризирането на т. нар. публичен облак.

От гледна точка на размера на организациите-потребители сегментът на големите предприятия ще формира 70% от пазара, докато сегментът на МСП е свидетел на темп на растеж от 26,5%.

Анализаторите определят FWaaS пазара в момента като „силно конкурентната среда“. Пазарът на услуги за защитна стена като услуга е силно конкурентен и фрагментиран, с присъствието на няколко международни и местни компании. Водещите играчи на пазара инвестират усилено в научноизследователска и развойна дейност, за да създадат авангардни продукти и да напреднат в сектора. Освен това много ключови играчи създават обединения помежду си и търсят пътища за сливания и придобивания с други фирми. Всичко това обещава голяма динамика в бизнеса с FWaaS.

Коментар