Неопитните мениджъри се провалят в първите 8 месеца

Добрите професионалисти в дадена експертна област често нямат умения за управление на хора (снимка: CC0 Public Domain)

Само половината бизнес лидери в световен мащаб споделят, че се чувстват добре обучени да ръководят хора. Това показват данните от проучване на HR компанията Adecco Group, в което са участвали 2800 служители на мениджърски позиции от всички икономически сектори.

Едновременно с това, изследване на организацията за обучение на висши мениджъри “Center of Creative Leadership” констатира, че 40% от новоназначените мениджъри без предишен управленски опит се провалят в първите 8 месеца на новата си позиция.

Наблюдава се промяна в подхода на организациите към развитието на служителите, казва Мария Янева, мениджър „Бизнес развитие“ в LHH България (снимка: Adecco Group)

„Често бързоразрастващите се компании назначават на мениджърски позиции служители, които са много добри професионалисти в своята експертна област, но без умения за управление на хора. Крайният резултат от това е разочароващ както за самия служител, така и за подчинените му и води до пропуснати ползи и финансови загуби за самите компании”, коментира Мария Янева, мениджър „Бизнес развитие“ в LHH България, глобален бранд на Аdecco Group.

Друга тенденция, валидна и у нас, е промяната в подхода в развитието на служителите, тъй като предварително структурирани програми и еднократни обучения не дават нужния резултат. Служителите очакват дългосрочна визия за кариерното си развитие и изискват обучения, съобразени с техните нужди в конкретната организация, в която работят, а не обучение по принцип.

Редица компании започнаха да осигурят достъп на служителите си до онлайн платформи за самообучения, включително на реномирани образователни институции, като смятат, че с това са изпълнили по най-добрия начин своя ангажимент към развитието на екипа си. За съжаление обаче, този ценен ресурс често остава неизползван, защото служителите или не разполагат с време или имат нужда от помощ на изберат правилното обучение за себе си.

Допълнително, форматът „самообучение“ не е привлекателен за всички, а компанията не може да проследи дали съответните умения са усвоени и се прилагат на практика.

„Изключително важно е вътрешният HR екип да прецени за дадения етап от кариерно развитие на всеки служител кое би било най-подходящото обучение, в което да инвестира компанията. А също дали вътрешните онлайн платформи за самообучение са адаптирани и приложими към нуждите на конкретния пазар”, посочи Мария Янева.

Наблюдава се все по-голям интерес към обучения, които съпътстват цялостното кариерно развитие на даден служител, но са съобразени и със специфичните нужди на организацията. Сред най-търсените услуги са трейнинги за изграждане на лидерски качества, умения за оперативно управление, лична устойчивост в условия на промяна, работа в мултинационални и дистанционни екипи, допълни Янева.

Коментар