АЕЦ захранва „виртуално” център за данни на Microsoft

Центровете за данни се обръщат към атомната енергия – пряко и виртуално
(снимка: CC0 Public Domain)

Microsoft премина към нов етап в захранването на своите центрове за данни със „зелено” електричество. Обектът на компанията в Бойдтън, Вирджиния, ще получава до 100% „безвъглеродна” енергия денонощно – нехарактерно условие за съвременните споразумения за закупуване на енергия (PPA).

Центърът за данни струва около 500 милиона долара и е разширяван няколко пъти. Този проект понякога се нарича най-голямата инвестиция в Южна Вирджиния, отбелязва DataCenter Dynamics. Сега съоръжението ще се захранва с енергия по иновативна схема.

Известно е, че съвременната „безвъглеродна” енергия не винаги е наистина зелена. Много компании, които сключват PPA, на практика захранват своите центрове за данни от различни източници. Всъщност се определя само количеството произведена безвъглеродна енергия, но не и мястото или времето, а понякога дори и годината на нейното производство.

Microsoft вече е придобила много PPA сертификати, за да компенсира използването на енергия, получена включително от изкопаеми горива. Сега атомната електроцентрала на Constellation ще бъде включени в „енергийния пакет” на центъра за данни в Бойдтън, който вече включва доставки на енергия от вятърни турбини и слънчеви електроцентрали.

АЕЦ-ът ще осигури денонощна доставка на безвъглеродна енергия в необходимото количество. Нюансът е, че Constellation няма нито една атомна електроцентрала в близост до центъра за данни на Microsoft. Всъщност съоръжението ще получава енергия от местни източници, а атомната електроцентрала ще дава същото количество енергия на своите клиенти. Схемата се контролира чрез специална платформа, хоствана в облака Microsoft Azure.

На територията на САЩ вече има проекти за центрове за данни, захранвани директно от атомни електроцентрали. Има и планове за използване на малки ядрени реактори, което ще позволи центровете за данни да бъдат разположени навсякъде, а не само в непосредствена близост до големите АЕЦ.

Коментар