Задължително в ЕС: зарядни станции за е-коли на всеки 60 км

След 2028 г. обществените зарядни станции за електромобили във всички страни от ЕС трябва да са с мощност 600 kW (снимка: CC0 Public Domain)

Зарядни станции за електрически автомобили с мощност от най-малко 400 kW ще трябва да бъдат разположени поне на всеки 60 км по маршрутите на основната мрежа TEN-T в Европа. Това реши Европарламентът, одобрявайки набор от нови правила за транспорта. Те включват още повече станции за алтернативни горива за автомобили и камиони, просто и лесно зареждане и по-чисти морски горива.

Правилото за зарядни станции на всеки 60 км. ще важи до 2026 г. След това мощността на мрежата ще се увеличи до 600 kW до 2028 г.

За камиони и автобуси такива зарядни станции трябва да се подсигурят на всеки 120 км. Те следва да бъдат инсталирани на половината от главните пътища на ЕС до 2028 г., с мощност от 1400 kW до 2800 kW в зависимост от пътя.

Държавите от ЕС трябва да гарантират разполагането на станции за зареждане с водород на най-малко 200 км по основната пътна мрежа TEN-T до 2031 г.

За потребителите на превозни средства, работещи с алтернативно гориво, трябва да се осигури възможност да плащат лесно на зарядните пунктове (с платежни карти или безконтактни устройства и без да е необходимо да имат абонамент). Цената на новите източници на тяга ще трябва да се показва за kWh, килограм или за минута/сесия.

Новите правила са част от пакета „Подготвени за цел 55 през 2030 г.“– планът на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55% до 2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г. Те целят декарбонизация на транспорта.

Членовете на ЕП приеха и нови правила за по-чисти корабни горива. Плавателните съдове ще трябва постепенно да намалят емисиите на парникови газове, като ограничат количеството парникови газове в използваната от тях енергия (под равнището от 2020 г.) с 2% от 2025 г. нататък и до 80% от 2050 г. нататък.

За да се намали замърсяването на въздуха в пристанищата, от 2030 г. нататък контейнеровозите и пътническите кораби ще бъдат задължени да използват електрозахранване на брега за всички нужди от електроенергия, докато са закотвени на кея в големите пристанища на ЕС.

Коментар