Oблачната сигурност: пазар с бляскава перспектива

Търговията на дребно и електронната търговия ще са най-динамичните сектори, движещи развитието на облачната сигурност в идните 5 години (снимка: CC0 Public Domain)

Поради продължаващото навлизане на клауд технологиите, пазарът за облачна сигурност изглежда има бляскава перспектива. Внедряването на AI, моделите за сигурност с нулево доверие, подобренията в IAM са част от движещите сили. Сигурността на данните, регулаторното съответствие и съвместното споделяне на информация за заплахи също ще бъдат важни области за подобрение.

Очаква се размерът на глобалния пазар за облачна сигурност да нарасне от 40,7 милиарда долара през 2023 г. до 62,9 млрд. долара през 2028 г. Това означава среден годишен темп на растеж от 9,1% през прогнозния период, според нов доклад на Markets and Markets.

През последните месеци пазарът за облачна сигурност отбеляза значителен растеж поради нарастващото навлизане на мулти-облачните среди, разширяването на практиките на DevSecOps, бума на използването на AI и ML за облачна сигурност и нарастващата тенденция на BYOD и CYOD. Комбинацията от всичко това доведе до повишено търсене на облачни решения за сигурност.

Търговия и е-търговия

Индустрията на търговията на дребно и електронната търговия бележи най-високия ръст на пазара за облачна сигурност. Причината, според анализаторите, е в увеличеното навлизане на облачни технологии за цифрова трансформация. Защитата на данните се превърна в приоритет, като редица чувствителни клиентски данни и финансови транзакции вече се обработват в облака. В резултат, търговците на дребно са обект на по-голям брой кибератаки и опити за пробиви в данните. закономерно това води до търсене на усъвършенствани решения за сигурност в облака.

Пандемията допълнително ускори преминаването към онлайн пазаруване, стимулирайки възприемането на облачни технологии в този сектор. За да се възползват от тази възможност за растеж, доставчиците на облачна сигурност персонализират своите решения, така че да отговорят на специфичните нужди на търговията на дребно и електронната търговия, гарантирайки безпроблемна интеграция и съответствие с индустриалните разпоредби.

На база всичко това се очаква сегментът за търговия на дребно и електронната търговия да има най-висок среден годишен темп на растеж през прогнозния период.

Видимост и оценка на риска

Системите за по-добра видимостта и за оценка на риска бележат най-големия пазарен дял, когато става дума за облачна сигурност. Това се дължи на критичната им роля за подобряване на цялостната облачна сигурност.

С нарастването на сложността и мащаба на облачните среди организациите са изправени пред предизвикателство: те търсят метод за ефективно идентифициране и управление на потенциалните рискове за сигурността. Решенията за цялостна видимост предоставят информация в реално време за облачните активи, конфигурации и дейности. Така позволяват на бизнеса да наблюдава и открива проактивно всяко подозрително поведение и всяка уязвимост.

От друга страна, инструментите за оценка на риска помагат на организациите да оценят състоянието на сигурността на своята облачна инфраструктура, приложения и данни. Чрез извършване на задълбочени оценки на риска фирмите могат да приоритизират мерките за сигурност, да разпределят ефективно ресурсите си и проактивно да се справят с потенциални заплахи.

Подобни способности са от съществено значение, тъй като дават възможност на организациите да изпреварват бързо еволюиращите кибер-заплахи и да поддържат стабилна „бойна поза“ при своите облачни внедрявания. Нуждата от всеобхватна видимост и решения за оценка на риска нарасна експоненциално, тъй като бизнесите признават критичната си роля в защитата на чувствителните данни и поддържането на съответствие с индустриалните разпоредби.

Азия – регион на топ-растеж

Азиатско-тихоокеанският регион демонстрира солидно технологично усвояване, със смесица от силно развити и бързо растящи икономики като Китай, Япония, Индия, Австралия и Нова Зеландия и Сингапур. Освен това правителствата в региона активно насърчават достъпността до интернет, стимулирайки търсенето на решения за облачна сигурност.

Наред с това подобренията в политиката и регулаторните подобрения, като например засилените разпоредби за поверителност, стимулират пазара. В допълнение, рисковете за киберсигурността и нарастващата осведоменост за защитата на данните ускоряват търсенето на облачна сигурност в региона.

Коментар