Изкуственият интелект може да стане ментор на млади професионалисти

AI системите могат да влязат в ролята на ментори при обучение на професионални кадри
(снимка: CC0 Public Domain)

Японската компания Hitachi вярва, че изкуственият интелект може да се превърне в ментор за млади професионалисти в производството. Това е решение за икономиката на страната, която има проблем със застаряващото население.

Интерактивните симулатори се използват в много области на обучение. Hitachi, в частност, иска да постави технологиите за изкуствен интелект в услуга на обучението на специалисти по безопасни работни практики и за реакция в аварийни ситуации. Такива AI системи ще помогнат за решаване на проблема с предаването на опит между поколения работници в условията на демографска криза.

Не е тайна, че японската икономика вече е изправена пред проблема със застаряващото население. До 2030 г. повече от 30% от населението на страната ще бъде на възраст над 65 години, а недостигът на работници в индустрията и сектора на услугите ще се измерва с 6,44 милиона свободни работни места.

Представители на Hitachi споделиха пред Nikkei Asian Review, че корпоративният изследователски център на компанията разработва интерактивна система за обучение на служители, която взема предвид опита от предишни инциденти, за да симулира извънредна ситуация в промишлени съоръжения.

Младите кадри в този случай ще почувстват потапянето си в трудна ситуация и ще получат уменията, необходими за правилните действия. Преди тази работа обикновено се извършваше от опитни ментори, но тъй като броят им намалява по естествени причини, японските корпорации трябва да разчитат на изкуствен интелект.

Hitachi възнамерява да създаде класна стая от около 10 квадратни метра, на пода и стените на която ще бъдат проектирани компютърно генерирани изображения на съответните елементи от околната среда в производствена база след авария. Системата с изкуствен интелект, по заявка на оператора, ще може да генерира различни ситуации и визуално да ги показва на проекцията. След това обучаемите ще получат препоръки за действия в такива условия, придобивайки необходимия опит без взаимодействие с ментор на живо.

Hitachi също така иска да научи системата за генеративен изкуствен интелект да дава съвети на персонала на промишлени предприятия в различни извънредни ситуации. Например, диспечерът на електроцентрала ще може да получава препоръки от системата за отстраняване на неизправности в зависимост от индикацията на дисплея на системата за управление. Дори ако човек запомни инструкциите и правилата, в състояние на стрес той може просто да забрави за някои нюанси и тогава изкуственият интелект ще му подскаже.

Първоначално Hitachi възнамерява да използва подобни AI системи за обучение на собствения си персонал, но ако експериментът е успешен, японската компания е готова да предложи решенията си и на външни клиенти.

Коментар