Охлаждат център за данни с “проточна” технология

Центърът за данни в Синеш, Португалия ще приложи иновативна технология за охлаждане с океанска вода (снимка: Start Campus)

Център за данни в португалския град Синеш ще се охлажда с океанска вода по иновативна технология на Nautilus, която намалява разходите за електроенергия, води до „нулева“ консумация на вода и нулеви емисии на отпадъчни води.

Nautilus Data Technologies е лицензирала използването на “проточна” технология TRUE (Total Resource Usage Effectiveness) за охлаждане с течаща вода от центъра за данни Start Campus, собственост на North American Davidson Kempner и British Pioneer Point Partners, съобщи за проекта Datacenter Dynamics.

Като част от споразумението, Start Campus ще приложи системата на Nautilus с нулево потребление на вода в своя проект. Самата Nautilus активно се опитва да внедри подобни системи в центрове за данни, разположени на речни баржи.

В първата фаза на строителството, което започна в Синеш, компаниите възнамеряват да въведат нови технологии за охлаждане заедно с тези, които вече се използват в кампуса. По време на втория етап Start Campus напълно ще интегрира технологията на Nautilus при разширяване на капацитета си.

Кампусът с планиран капацитет до 495 MW е разположен на площ от 60 хектара в съседство с наскоро изведена от експлоатация електроцентрала, работеща с въглища. Въпреки че проектът беше обявен още през 2021 г., строителството започна едва миналата година. Очаква се използването на нови екологични технологии значително да промени центровете за данни.

Nautilus се занимава не само с плаващи центрове за данни, но и със стационарни системи, които се охлаждат от речна течаща вода. Компанията твърди, че те намаляват разходите за електроенергия и позволяват нулева консумация на вода и нулеви емисии на отпадъчни води.

Засега компанията управлява само баржа с център за данни в Стоктън, Калифорния, но в бъдеще планира да изгради наземно съоръжение в Мейн. Други проекти са в процес на разработка, както във Франция и САЩ, така и в Ирландия и континентална Европа. Nautilus проучва също възможностите за използване на технологията в Тайланд и Филипините.

Коментар