Българските AI стартъпи са привлекли близо 1 милиард долара

Около 80 български стартъпи развиват дейност в сферата на изкуствения интелект
(снимка: CC0 Public Domain)

Над 900 стартиращи компании за изкуствен интелект оперират в Централна и Източна Европа. От тях поне 80 са български, сочи доклад на The Recursive за състоянието на AI екосистемата в региона.

Общо, българските AI компании са привлекли близо 1 милиард долара досега. Но тези пари са набрани основно от 6 компании, докато повечето стартъпи на ранна фаза все още изпитват затруднения с привличането на финансиране. Едва 22% са достигнали до Series A или по-късен етап.

Въпреки че България е лидер в Югоизточна Европа по брой фондове за рисков капитал, все още липсват фондове, специализиращи в AI и Deep Tech, каквито има в по-напредналите екосистеми като Полша и Чехия. От гледна точка на броя стартъпи и тяхната специализация, конкретно у нас здравеопазването е индустрията с най-много иновативни AI решения.

Една от най-големите пречки за развитието на екосистемата обаче си остава липсата на инвестиции в научни институти и качествено образование в сферата на изкуствения интелект, отбелязва The Recursive. По тази причина въпреки, че страната ни разполага с изключителен потенциал от млади таланти, те често избират да се реализират в чужбина.

AI институти като INSAIT и GATE са силни и уникални примери за региона и показват потенциала за развитие на България като дестинация за научни постижения от световна класа и успешен технологичен трансфер. Държавата обаче трябва да действа бързо, за да реализира този потенциал, препоръчват анализаторите.

51% от анкетираните компании заявяват, че създаването на целенасочени държавни политики за развитие на иновации в изкуствения интелект е една от най-важните стъпки за растежа на индустрията.

Докладът се базира на данни от над 1200 компании и инвеститори в областта на изкуствения интелект от 12 страни в региона. Анализът обхваща тенденции във финансирането, развитието на стартъп екосистемата, области на специализация, талант, научни изследвания, местна и ЕС регулация, както и необходимите следващи стъпки за растеж на екосистемата.

Коментар