AI компютри и смартфони: чака се 10-кратен ръст

Продажбите на компютри и смартфони с изкуствен интелект ще се увеличат 10 пъти
(снимка: CC0 Public Domain)

Глобалните доставки на персонални компютри и смартфони с поддръжка на технологии за изкуствен интелект, включително GenAI, ще се увеличат над 10 пъти до края на 2024 г., прогнозират анализаторите на Gartner. Според техните оценки, през миналата година на пазара са излезли 29 милиона такива устройства, а тази година броят им ще достигне 295 милиона.

Терминът AI PC означава персонални компютри, оборудвани със специализирани процесори и ускорители като NPU, APU и TPU. Те позволяват на потребителите да оптимизират и ускорят изпълнението на задачи с помощта на AI технологии, включително генеративен изкуствен интелект, без използване на външни сървъри или облачни услуги.

Смартфоните с GenAI включват хардуерни и софтуерни възможности, които осигуряват интеграция и ефективна работа на приложения и функции, базирани на генеративен изкуствен интелект. Gartner посочва Gemini Nano от Google, ERNIE от Baidu и GPT-4 от OpenAI като примери за GenAI услуги.

Анализаторите прогнозират, че на световния пазар през 2024 г. ще излязат 240 милиона AI смартфони и 54,5 милиона компютри с AI възможности. Очаква се моделите с GenAI да заемат 22% от общите доставки на базови и премиум смартфони. Същият дял от PC пазара трябва да бъде зает от компютри с изкуствен интелект.

Коментирайки прогнозата, старши анализаторът на Gartner Ранджит Атвал заяви, че бързото възприемане на процесорите с GenAI и AI в компютрите и смартфоните скоро ще превърне тези възможности в стандартна функция. Това може да попречи на производителите да се разграничат от конкурентите, което от своя страна ще затрудни привличането на клиенти и увеличаването на приходите.

Компютрите с вградени възможности за изкуствен интелект трябва да помогнат за възстановяване на РС пазара и да поддържат съществуващия цикъл за подмяна на хардуера. Според анализаторите, през последното тримесечие на 2023 г. глобалните доставки на компютри се върнаха към растеж след осем последователни тримесечия на спад. Gartner очаква през тази година обемът на PC пазара да се увеличи с 3,5% и да надхвърли 250 милиона устройства.

Секторът на смартфоните, който показваше непрекъснат спад в продължение на девет тримесечия, също регистрира възходяща динамика през последния тримесечие на миналата година. Анализаторите очакват глобалните доставки на смартфони да нараснат с 4,2% през 2024 г. до 1,2 милиарда единици.

Ранджит Атвал обаче предупреди, че съживяването на смартфон пазара не трябва да се разглежда като пълноценно възстановяване, а по-скоро като стабилизиране, тъй като доставките ще останат с почти 60 милиона единици под нивата от 2022 г.

Коментар