Бианор привлече над 20 млн. лв. през БФБ

Инвестицията на BlackPeak Capital в Бианор ще допринесе за развитието на българския капиталов пазар, заяви Росен Иванов (втори отляво надясно), управляващ партньор на фонда
(снимка: Bianor)

“Бианор Холдинг” АД успешно увеличи капитала си чрез първично публично предлагане на Българската Фондова Борса. Бяха записани общо 5 414 619 акции с емисионна стойност 3,70 лева, с което компанията привлече над 20 млн. лв. Това е второто успешно набиране на капитал от Бианор за по-малко от 12 месеца. 

Целта на инвестицията е да подкрепи темпа на органичен растеж на Бианор и да ускори развитието на компанията чрез сливания и придобивания в региона. Стратегията предвижда надграждане на портфолиото от услуги и компетенции на Бианор, както и разширяване на географското ѝ присъствие до клиенти от САЩ, Германия, Швейцария, Швеция, Норвегия и ОАЕ. 

Фондът BlackPeak Capital инвестира 13,3 млн. лева в Бианор, с което се нарежда сред водещите акционери в компанията. Бианор става петото дружество в портфолиото на BlackPeak Southeast Europe Growth Equity Fund, управляващ активи от 126 млн. евро.

“BlackPeak Capital е сред най-успешните регионални инвестиционни фондове, управляващ над четвърт милиард лева. Техният значим опит с реализиране на големи придобивания ще ни е изключително полезен при следващите стъпки от реализиране на стратегията на Бианор за допълване на органичния ръст и с ръст чрез придобивания”, каза Коста Йорданов, изпълнителен директор на “Бианор Холдинг” АД. 

В увеличението на капитала участваха 199 инвеститори, сред  които няколко институционални инвеститори – общо 21 юридически лица, две от които чуждестранни дружества и 178 физически лица.

“За първи път инвестираме в компания, чиито акции се търгуват на борсата, и се надяваме, че нашата инвестиция ще допринесе не само за развитието на бизнеса, а и на българския капиталов пазар като цяло”, коментира Росен Иванов, управляващ партньор в BlackPeak Capital.

След увеличението, капитализацията на Бианор Холдинг ще надхвъри 50 млн. лева при текущата цена на акциите. Това поставя Бианор сред най-големите ИТ компании, търгувани на Българска фондова борса.

Коментар