Отрицателните цени на тока в Европа може да продължат и лятото

Отрицателните цени на тока през пролетта и лятото имат още по-негативни последици върху ВЕИ бизнеса (снимка: CC0 Public Domain)

През пролетта не е необичайно да станем свидетели на няколко последователни дни на ниски или дори отрицателни цени на електроенергията. Това явление може да зачести през идното лято, смятат специалисти от ВЕИ индустрията.

„Тази година по-високият принос на фотоволтаиците [в Европа] ще означава, че броят на часовете с отрицателни цени през лятото ще бъде по-голям в сравнение с предишните години“, казва Ориол Салто-и-Бауза, главен изследовател по данните в испанската енергийна консултантска компания AleaSoft.

Отрицателните цени не са необичайни през пролетта поради ниското търсене, типично за неекстремните температурни периоди, и интензивното  производство на енергия от вятър и слънце, както и от ВЕЦ. Освен това тази година хидроенергийните системи в Европа работят повече заради статистически нормалните валежи през зимата и пролетта след няколкото години суша.

„През лятото някои от тези фактори липсват. От една страна, търсенето е много по-високо, с изключение на уикендите и празниците, и има много по-малко вятърна и водноелектрическа енергия“, добави Салто и Бауза. „Вярно е, че слънчевата фотоволтаична енергия е повече, отколкото през пролетта, но тя сама по себе си все още не е в състояние да намали разликата достатъчно, за да се стигне до отрицателни цени всеки ден“.

Но не всички смятат така. Според SolarPower Europe, тенденцията на отрицателните цени вероятно ще продължи през лятото. „Можем да очакваме феноменът на отрицателните цени да се засили това лято, особено на пазари с нарастващо навлизане на възобновяема електроенергия в мрежата, такива като Испания, Германия и Холандия“, каза Саймън Дюпонд, политически съветник в SolarPower Europe.

Доколко и кои региони ще бъдат засегнати? Накратко, особеностите на енергийната система на всяка страна ще определят дали феноменът на отрицателните цени ще стане повече или по-малко разпространен през лятото спрямо пролетта. Също така има основание да се смята, че засилващият се стремеж към климатизация из северните пазари също може да промени потребителските профили през лятото, което предстои.

Добре де, а батерии?

Салто-и-Бауза, който е и ръководител на отдела за анализ на данни и моделиране в AleaSoft, казва, че системите за съхранение на енергия, производството на зелен водород, нарастващото търсене на електроенергия и разширяването на международния междусистемен капацитет значително ще намалят феномена на отрицателните цени и ограничаването на възобновяемата енергия. Според него, като реални причини за явлението могат да се посочат лошото управление и лошото енергийно планиране.

„Повечето усилия на правителствата са фокусирани върху развитието на възобновяемата енергия, пренебрегвайки факта, че заедно с това трябва да растат търсенето, капацитетът за съхранение, зеленият водород“, обяснява Салто-и-Бауза. „Спадът в търсенето по време на кризата с цените на енергията през последните години накара тази липса на предвидливост да се прояви преждевременно“.

Някои страни строят големи съоръжения за съхранение на енергия. Но това не е достатъчно. Като се има предвид темпът на възприемане на решения за съхранение в целия континент, следващите две години може да доведат до най-голяма поява на отрицателни цени. „Повече от сложни, 2024 и 2025 г. ще бъдат несигурни, защото не е ясно как ще се развие всеки от ключовите фактори, особено възстановяването на търсенето“, добавя Салто-и-Бауза.

Балансът ще е решаващ. „Отрицателните цени няма да изчезнат; нарастването на слънчевата и вятърната енергия ще има тенденция да увеличава нестабилността на цените, докато съхранението на енергия ще има тенденция да я намалява“, обяснява Салто-и-Бауза. „В по-дългосрочен план се очаква нестабилността да намалее, но е много малко вероятно отрицателните цени да изчезнат напълно, въпреки че това ще се случва по-рядко“.

Дюпонд пък казва, че европейските страни трябва да подкрепят технологиите за системи за съхранение на енергия с батерии (BESS) и да осигурят стимули за инвеститорите, създавайки условия за реализация на най-добрите бизнес-проекти с батерии. Експертът казва, че правителствата трябва да разработят и схеми за подпомагане. Това е нужно, за да насърчават добавянето на т. нар. активи за гъвкавост в новите и в съществуващи соларни централи.

„Европа отчаяно се нуждае от по-благоприятна политическа рамка за съхранение на енергията, с по-малко фрагментация по отношение на различните технически изисквания като споразумения за свързване към мрежата, правила за разрешителни, правила за колокация на активи и много други“, казва Дюпон.

Ключови последствия

Отрицателните цени имат отрицателни последици върху бизнеса със слънчеви проекти. Салто-и-Бауза казва, че очаква цените да покажат увеличение на летливостта в краткосрочен и средносрочен план. Тя евентуално ще покаже „леко“ намаление в дългосрочен план.

Според Дюпонд, отрицателните цени не трябва да се подценяват, тъй като те могат да повлияят на инвестиционните намерения в сферата на слънчева енергия. „По-малките приходи от соларни централи носят риск от намаляване на сигурността на инвеститорите и в същото време правят корпоративните споразумения за закупуване на електроенергия (CPPA) по-малко привлекателни за корпоративните потребители на електроенергия,“ посочва Дюпонд. „Това води до по-малко налични частни финансови ресурси за изграждане на нови соларни централи и автоматично забавя енергийния преход“.

Пак по негови думи, европейските власти трябва да определят цели за съхранение, систематично да включват механизми за съхранение в търговете за възобновяема енергия и да позволят на устройствата за съхранение на батерии да работят на всички пазари на електроенергия.

Коментар