Глобалните 5G сателитни мрежи набират скорост

Комуникацията „сателит към мобилен телефон“ в момента е най-горещата тема в индустрията на мобилните устройства (снимка: CC0 Public Domain)

Все повече оператори в множество държави и територии предприемат мерки за включване на сателити в клетъчните комуникации на земята. В доклад на GSA обаче се посочва, че все още е неясна пълната степен на потенциала на сателитните мрежи да допълват наземните мрежи, както и телефонните услуги и широколентовия достъп.

Според доклада за неназемни 5G мрежи и сателитна свързаност от GSA, до края на март 2024 г. са налице 77 публично обявени партньорства между оператори и доставчици на сателитни услуги в 43 държави и територии. Общо 50 оператора в 37 страни и територии са планирали сателитни услуги. Девет оператора в девет региона в момента ги оценяват, тестват или изпробват. В момента 10 оператора в 10 държави и територии са пуснали в търговската мрежа сателитни услуги.

Покритие на отдалечените райони

Въпреки че процесът на стартиране на 5G неназемни мрежи в световен мащаб е все още в начален стадий, технологията вече се възприема масово с намерението да осигури покритие в селските и отдалечените райони, отбелязва докладът. Това остава най-популярното приложение на сателитите до момента, формирайки основата на 57% от всички идентифицирани партньорства.

GSA регистрира 34 държави и територии, които или планират, оценяват и тестват, или са пуснали сателитни широколентови услуги. Източен Тимор е последният регион, който вече има този род услуги, присъединявайки се към Обединеното кралство, Мексико, Япония, Папуа Нова Гвинея и Обединените арабски емирства. Още пет страни в момента ги оценяват, тестват или изпробват, а 26 са в етап на планиране.

Комуникацията „сателит към мобилен телефон“

Горещата тема в индустрията за мобилни устройства в момента е комуникацията „сателит към мобилен телефон“. Така е до голяма степен защото технологията може да свързва немодифицирани смартфони в най-отдалечените и селските райони. Съответно сателитните фирми предлагат тази възможност, използвайки наземен честотен спектър, собственост на мобилния оператор.

GSA установи, че три големи компании развиват партньорства с оператори в това пространство, включително SpaceX, AST SpaceMobile и Lynk. Към април 2024 г. четири партньорства оценяват, тестват или изпробват технологията за връзка „сателит към мобилен телефон“. Други 18 планират да стартират.

Има 14 държави и региона, които планират, оценяват, изпитват или се готвят да стартират партньорства са осигуряване на връзки „сателит-мобилен телефон“. От тях Гана, Япония, Нова Зеландия и САЩ в момента оценяват, тестват или изпробват технологията, като други 11 планират услуги.

Нарастваща тенденция

„Броят на партньорствата между оператори и сателитни доставчици ще нарасне през следващите месеци и години. Скоростта, с която партньорствата стартират конкретни услуги, също ще се увеличи. Това вече е очевидно продължаващ ръст на стартираните широколентови сателитни услуги през последните четири месеца, като текущото мнозинство е във фаза на планиране”, каза Джо Барет, президент на Global Mobile Suppliers Association (GSA), коментирайки доклада.

Нарастващата нужда от широколентови услуги, гласови услуги и услуги за данни и „сателит към мобилна телефон“ ще накара все повече и повече оператори да се разширяват, за да обслужват хората в селските райони. Това е особено ценно в случаите на природни бедствия, засягащи наземните мрежи. В резултат на това GSA очаква скоро да види повече държави с предложения за сателитни услуги.

Коментар