Нашумял стартъп пуска AI услуга в Европа

Изкуственият интелект напредва бързо, все повече AI услуги са достъпни за обикновените потребители и бизнеса (снимка: CC0 Public Domain)

Стартъпът за изкуствен интелект Anthropic, подкрепян от гиганта в онлайн търговията Amazon, пуска от днес своя генеративен AI асистент Claude в Европа. Услугата ще бъде достъпна за физически лица и фирми през интернет и приложение за iPhone.

Базирана на платен абонамент версия на асистента, наречена Claude Pro, ще се предлага на потребители, които искат достъп до всички AI модели на Anthropic, включително Claude 3 Opus, най-модерната разработка на компанията.

Anthropic също пуска ориентирани към бизнеса абонаментни планове Claude Team, които струват 28 евро ($30) на месец преди облагане с ДДС, съобщи CNBC в репортаж за новата AI услуга.

Изкуственият интелект напредва бързо и регулаторите са загрижени за въздействието му върху работните места и поверителността. По-рано тази година парламентът на Европейския съюз прие първия в света основен набор от регулаторни основни правила за управление на изкуствения интелект.

Законът за AI се стреми, наред с други неща, да идентифицира и прилага правила в съответствие с нивата на риск, който технологията създава, като разделя категориите риск на нисък, среден, висок и неприемлив.

„Проектирахме Claude със силен ангажимент за точност, сигурност и поверителност”, каза Дарио Амодей, главен изпълнителен директор и съосновател на Anthropicк. Компанията твърди още, нейният AI асистент владее отлично френски, немски, италиански, испански и други европейски езици.

Въпреки че Claude.ai вече е достъпен безплатно както в мрежата, така и на мобилни устройства в Обединеното кралство, Anthropic казва, че за първи път продуктът се пуска за потребители в ЕС и страни извън ЕС като Норвегия, Швейцария и Исландия.

Anthropic бързо се превърна в една от най-нашумелите компании за генеративен AI. През март инвеститорите оцениха фирмата на колосалните 18,4 милиарда долара. Този месец Amazon обяви инвестиция от 2,75 милиарда долара в стартъпа, с което общите вложения в компанията достигнаха 4 милиарда долара.

Инвестицията на Amazon в Anthropic предизвика опасения от някои регулатори, които се притесняват, че това може да намали независимостта на AI фирмата. В Обединеното кралство регулаторите оценяват дали инвестициите и партньорството на Amazon с Anthropic и сделките, сключени от Microsoft с фирми за генеративен AI, представляват ефективни сливания, които биха могли да влошат конкуренцията.

Amazon казва, че партньорството ѝ с Anthropic представлява ограничена корпоративна инвестиция, а не сливане. Microsoft също отрича сделките ѝ с AI стартъпите OpenAI и Mistral, както и наемането от Inflection, да са равносилни на сливания.

Коментар