AMD дава награди за откриване на бъгове в продуктите

Изследването на уязвимости е важна стъпка за подобряване на сигурността на продуктите
(снимка: AMD)

AMD стартира нова публична програма с награди за откриване на грешки. Целта на компанията с тази инициатива е да предпази допълнително своите продукти, които доставя на клиентите и ИТ екосистемата като цяло.

Новата програма следва вътрешната инициатива Bug Bounty (възнаграждение за откриване на бъг) и се реализира съвместно с популярната платформа за пентестинг Intigriti.

Изследователи в ИТ екосистемата ще могат да установяват уязвимости в продуктите на AMD и да получат парични награди въз основа на сериозността и въздействието на докладваните проблеми.

Сигурността на продуктите е от изключително значение, подчертава AMD. За целта компанията си сътрудничи с научната общност, изследователи по сигурността и етични хакери.

Освен това AMD насърчава изследователите по сигурността да работят с нейния екип, за да помогнат за смекчаване на въздействията и за координиране на разкриването на потенциални уязвимости в сигурността.

Коментар