Швейцария охлади мерака на европейската PV индустрия за независимост от Китай

Евтините китайски слънчеви панели помогнаха за възхода на соларната енергия в Европа, но сега индустрията обмисля мита, които ще удвоят цените (снимка: CC0 Public Domain)

Неотдавнашен доклад на Федералния съвет на Швейцария описва трудната траектория на усилията за възстановяване на местната фотоволтаична индустрия. Анализът заключава, че плановете за форсиране на локалната верига за доставки може да се окажат „твърде скъпи“. Изводите на швейцарците потвърждават опасенията на друг представители на PV индустрията в Европа и навярно ще поохладят страстите за „независимост от Китай“.

От няколко години част от европейската соларна индустрия говори за стимули за засилване на собственото производство на фотоволтаична техника, укрепване и разгръщане на местната верига на доставките и намаляване на зависимостта от вноса от Китай. Високопоставени служители намекват за ограничаване на китайския внос – евтините слънчеви панели, които доведоха до бум на инсталациите за слънчева енергия в последните години. По-голямата част от модулите, инсталирани в Европа, идват от Китай – в някои случаи 95%, показват данни на Международната агенция по енергетика.

Благоприятен ефект от ниските цени

Наскоро правителството на Швейцария представи доклад за намаляване на „масовата“ зависимост на Европа от китайската соларна индустрия. Според Федералния съвет, докладът показва „как досега Швейцария е подкрепяла усилията за възстановяване на европейската фотоволтаична индустрия, как това може да бъде направено още повече в бъдеще и какви екологични, икономически и социални въздействия би имало“.

В анализа се посочва, че зависимостта от Китай създава редица проблеми със сигурността на доставките за бъдещи източници на електроенергия. Той също така изразява загриженост относно предполагаемото използване на принудителен труд в китайската индустрия за полисилиций и използването на евтино, субсидирано електричество от електроцентрали, захранвани с въглища.

Това трябва да се има предвид от всеки, който жадува за възстановяване на „интегрирана европейска слънчева индустрия“, обхващаща цялата верига на стойността, се казва в доклада. Благодарение на автоматизацията, днес производството в Европа може да се извършва „при разходи, подобни на тези в Далечния изток“.

В същото време докладът, който разглежда и развитието от последните три години, стига до по-различно заключение относно генералната цел за намаляване на влиянието на Китай. Голямата зависимост на Швейцария и всички други страни в ЕС от китайската слънчева индустрия със сигурност се признава, но докладът също така посочва, че Швейцария не може да не отчете благоприятния ефект от „ниските цени, предизвикани от огромното свръхпредлагане на европейския пазар“.

От друга страна, субсидиите за форсиране на местното производство на фотоволтаични модули „ще бъдат скъпи в такава среда“, според доклада. Там пише още, че „не може да се очаква значително намаляване на зависимостта от Далечния изток, тъй като европейските производители на фотоволтаични модули ще бъдат зависими от суровини от чужбина“.

Докладът подчертава, че приносът на Швейцария за изграждането на европейска фотоволтаична индустрия ще бъде основно в областта на научноизследователската и развойната дейност, където страната инвестира „много“.

Разделението в европейската PV индустрия

Швейцарският доклад идва като ехо след писмото на германския министър на икономиката Робърт Хабек писа до Европейската комисия през ноември, в което той изразява опасения, че изпълнителната власт на ЕС е на път да наложи търговски ограничения върху китайския внос на слънчеви панели.

Тогава Хабек предупреди, че ограничаването на китайския внос може да спре бързото разширяване на зелената енергия в Европа и да оскъпи фотоволтаичния пазар. Това означава риск от фалити сред компании от ЕС, които сглобяват и инсталират слънчеви панели, използвайки вносни части, каза той.

„Като се има предвид, че в момента разчитаме в много голяма степен на вноса, за да постигнем целите на ЕС за внедряване на слънчева енергия, всяка потенциална мярка трябва да бъде претеглена спрямо целите, които сме си поставили, когато става въпрос за енергийния преход“, коментира еврокомисарят по финансовите въпроси Мейрид Макгинес. Антидъмпинговите мерки трябва да се прилагат само когато са „в общ интерес на съюза“, каза Макгинес.

Пазарните наблюдатели отбелязват, че в индустрията няма единно виждане относно търговските ограничения, за които се говори. Някои производители на слънчеви панели се надяват правителствата да се намесят, за да се ограничи свръхпредлагането. Но по-голямата част от зеления сектор се противопоставя на ограничаването на вноса.

„Не можете да намалите зависимостта от Китай в краткосрочен план“, каза Мигел Стилуел д’Андраде, главен изпълнителен директор на португалската комунална компания EDP. Той отбеляза, че цените на слънчевите панели са се покачили в Съединените щати, които наложиха мита върху китайския внос. „Това има инфлационен ефект… цените на панелите са повече от дваж по-високи от тези в Европа“, каза той.

Коментар