Платформа за устойчивост и ноу-хау е достъпна за МСП у нас

В прехода към устойчиви модели, бизнесите търсят примери за успешни практики
(снимка: CC0 Public Domain)

Малките и средни предприятия в Централна и Източна Европа получават достъп до доказано ноу-хау и инструменти за устойчивост. Social Innovation Solutions и Фондация Coca-Cola, заедно с Клийнтех България и Обединена Българска Банка стартират специализирана платформа за нуждите на МСП.

Платформата за онлайн обучения „Академия за устойчивост” (Sustainability Academy) вече е достъпна на български, сръбски и хърватски език. С направената инвестиция, микро, малки и средни предприятия (МСП) от трите държави от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) ще имат безплатен достъп до предлаганите обучения.

Разширяването на платформата идва в отговор на непрекъснато нарастващо търсене от страна на бизнеса на успешни практики за устойчивост. Онлайн обученията целят да подпомогнат бизнесите в процеса по привеждане в съответствие с приложимите разпоредби на ЕС, както и да предоставят достъп до информация и практически съвети за ефекта и ползите от новите изисквания за устойчивост.

Платформата „Академия за устойчивост” е създадена с подкрепата на Фондация Coca-Cola и през 2023 г. асоциацията Social Innovation Solutions (SIS) я стартира в Румъния. През първите 12 месеца повече от 13 000 румънски МСП се регистрират в платформата.

От 17 юни, след осъществена регионална инвестиция за разрастване към други пазари, „Академия за устойчивост” става достъпна за български, сръбски и хърватски ползватели на техните родни езици.

В България платформата „Академия за устойчивост” се реализира като съвместно партньорство на SIS, Фондация Coca-Cola, Клийнтех България и Обединена българска банка, част от белгийската KBC Group. Тя ще стартира с два основни курса на български език и ще разширява ресурсите си постепенно, в съответствие със специфичните нужди и изисквания на бизнеса в страната.

Първият курс е насочен към общата рамка за устойчивост „Въведение в устойчивостта”. МСП, които го завършат, ще могат да изградят своята стратегия за устойчивост въз основа на натрупаното ноу-хау и предоставените казуси и шаблони. При успешно завършване на курса се издава сертификат.

Вторият курс се фокусира върху „Устойчивост в ХоРеКа индустрията”. Това е първият от поредица от курсове, разработени за определена ключова индустрия и навлиза по-задълбочено в специфичните нужди на фирмите от ХоРеКа бранша (Хотел, Ресторант и Кафетерия). Курсът предлага подбрана информация, представена от ключови експерти в сектора и ще популяризира подбрани местни добри практики.

„Важно е да се вземат предвид местните специфики и да се дават повече успешни примери от български компании. Това мотивира най-силно микро, малките и средните предприятия да предприемат стъпки в посока устойчивост, а ние сме тук, за да им дадем инструментите, които са им необходими, за да се чувстват уверени в действията си”, поясни Марияна Хамънова, изпълнителен директор на Клийнтех България – национален партньор на инициативата.

Освен в Академията, 15 МСП ще имат възможност да се присъединят към „Тпансформатор”, 3-месечна интензивна програма за трансформация, която им помага да направят бизнес модела си в по-устойчив. Поканата за кандидатстване за тази програма ще бъде отворена в края на юни месец тази година, а самите обучения ще бъдат проведени през есента на 2024 г. в хибриден формат.

Коментар