Момиче от Разград спечели конкурса за превод на ЕК

Илина Георгиева от Разград е българският победител в конкурса за млади преводачи на Европейската комисия – Juvenes Translatores. Двадесет и седемте победители — по един от всяка държава-членка на ЕС — ще бъдат поканени да посетят Брюксел през март, за да получат наградите си от европейския комисар, отговарящ за многоезичието, съобщи Комисията.

В третото издание на конкурса участваха 599 училища от целия ЕС. Регистрациите бяха с 30% повече от миналогодишния конкурс. Двадесет и седемте победители и придружаващите ги възрастни ще прекарат в Брюксел три дни, а на специална церемония на 25 март отличените млади преводачи ще получат от комисаря по образованието, културата, многоезичието и политиката за младежта Андрула Василиу своите награди и грамоти. По време на престоя си в Брюксел те ще имат също възможност да се срещнат с преводачи на ЕС на работните им места.

Конкурсът се състоя на 24 ноември 2009 г. едновременно във всички държави-членки, а квесторите бяха осигурени от самите участващи училища. Учениците имаха два часа, за да преведат текст от един от 23-те официални езика на ЕС на друг официален език, който владеят.

В конкурса бяха създадени общо 2253 превода на всички официални езици, а получените езиковите комбинации наброяваха 139.

20 училища от България взеха участие в конкурса, а българският победител Илина Георгиева преведе текст от английски на български език.

Комисията за оценка беше съставена от преводачи от Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия. Всеки превод е преглеждан и оценен от преводач, за когото езикът, на който е преведен текстът, е роден. Най-добрият превод за всяка държава-членка след това е определен от комисия, председателствана от генералния директор на „Писмени преводи“.

Конкурсът „Juvenes Translatores“ е единственият по рода си конкурс, в който 17-годишни гимназисти могат да премерят уменията си да превеждат на един от официалните езици на ЕС. За първи път конкурсът беше проведен през 2007 г. като пилотна инициатива, целяща да даде на младите хора представа за работата на преводача и да популяризира както преводаческата професия, така и изучаването на чужди езици в училище.

Коментар