Софтуер подобрява сигурността и удобството на безжичната мрежа

Софтуер подобрява едновременно сигурността и удобството на безжичната мрежа
Можете спокойно да си пиете кафето, докато McAfee автоматично управлява всички аспекти на криптирането
17/04/2006
Сигурността и удобството почти винаги се намират на двата противоположни полюса. Повече сигурност често означава повече неудобства и обратно, по-голямото удобство е свързано с понижена защита. Това обикновено е вярно за всичко – от проверките по летищата до защитата на една безжична мрежа.
Компанията McAfee прави опит да подобри едновременно сигурността и удобството на безжични мрежи в дома и малкия офис със своя софтуер Wireless Home Network Security (WHNS). Решението е насочено към потребители, които в името на експедитивността работят с некриптирани безжични мрежи или пък използват статични и лесно разгадаеми пароли и ключове, улесняващи неправомерния достъп до мрежата.
Срещу няколко десетки долара софтуерът автоматично конфигурира параметрите на сигурността едновременно и на клиентския РС, и в маршрутизатора. В известен смисъл, WHNS е една подобрена версия на вградения в Windows софтуер за безжична локална мрежа (WLAN), който позволява защитена връзка с мрежата, без да изисква създаването и запомнянето на дълъг и тромав ключ за криптиране, след което редовно променя ключа като допълнителна мярка за защита.
За съжаление, не съществува стандартизиран интерфейс или формат за конфигуриране на безжичен хардуер и затова McAfee WHNS не е универсално съвместим с всички хардуерни устройства. Компанията е публикувала списък със съвместимите маршрутизатори и точки за достъп от различни производители, вкл. Linksys, D-Link и Netgear.

Безжична сигурност и удобство
Проблемът
– защитата на безжичната мрежа обикновено създава неудобства за потребителите
Решение на McAfee
– софтуер, който подобрява едновременно и сигурността, и удобството на безжичната мрежа в дома или малкия офис – McAfee Wireless Home Network Security (WHNS)
Ограничения
– тъй като не съществува стандартизиран интерфейс или формат за конфигуриране на безжичен хардуер, McAfee WHNS не е универсално съвместим с всички хардуерни устройства

Когато инсталирате WHNS на вашия РС, софтуерът веднага открива, че компютърът ви е свързан към една незащитена мрежа и показва диалогов прозорец с предложение за защита на мрежата. След като потвърдите и изчакате по-малко от минута, програмата гордо докладва, че компютърът и маршрутизаторът са защитени, въпреки че не е имало искане за избор на метод за криптиране или ключ.

Въпреки че по подразбиране WHNS автоматично конфигурира мрежата с едно по-слабо WEP криптиране (най-вече по съображения за съвместимост), по-късно  можете да изберете по-силно криптиране от типа WPA-PSK. Независимо от типа на криптирането, фактът, че WHNS избира ключа, ви предпазва от използване на прости ключове, които в крайна сметка могат да намалят сигурността на мрежата ви. Може би главната характеристика на WHNS е, че автоматично завърта WEP или WPA ключовете на всеки три часа, с което се опитва да осуети намеренията за неправомерен достъп до безжичната мрежа. Това също така позволява лесно да разрешите временен достъп до вашата мрежа на даден гост.
Ако имате съвместимо безжично устройство и инсталирате софтуера на всичките ваши системи, McAfee Wireless Home Network Security ще ви позволи спокойно да си пиете кафето, докато той автоматично управлява всички аспекти на криптирането на безжичната мрежа, които повечето хора предпочитат да пренебрегнат и ги считат за маловажни. По този начин вие получавате отлична защита на мрежата, без да полагате много усилия за нейното управление.

Коментар