UNI Systems България участва в конференция за съвременната библиотека

UNI SYSTEMS, водещият системен интегратор на гръцкия пазар и един от най-големите в Югоизточна Европа, взе участие чрез представителството си в България (UNI SYSTEMS BULGARIA) в XX НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ на Българската библиотечно-информационна асоциация “СЪВРЕМЕННАТА БИБЛИОТЕКА – ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗНАНИЕ”, която се проведе в СУ “Св. Климент Охридски” на 9-10 юни 2010.

Посланието на UNI SYSTEMS към участниците беше “Преструктурирайте вашата библиотека така, че потребителите да получат достъп до предоставяните услуги 24x7x365”. Бяха представени двете основни технологични решения в областта на библиотечно-информационните системи Bibliotheca RFID Library Systems и Encore Web 2 – Discovery Platform – Innovative Interfaces, които осигуряват бърз и лесен достъп на потребителите до информацията, от която се нуждаят.

UNI SYSTEMS предлага библиотечно-информационни системи от 1997, познава в детайли всички съвременни тенденции в тази област и разполага с технологичните знания, необходими за успещната реализация на проекти. Това прави компанията основен партньор на най-големите библиотеки в Гърция. Сред най-големите успехи на компанията могат да се посочат и успешно реализираните инсталации в 31 библиотеки в Гърция, Кипър и Либия.

Стратегическите парньорства с най-големите производители дават възможност компанията да отговори на специфичните изисквания на различните библиотеки (академични, специални, училищни, публични). UNI SYSTEMS е изключителен представител на BIBLIOTHECA RFID Library Systems за Югоизточна Европа, Близкия Изток и Северна Африка. RFID Library Systems специализира в производството на софтуер и хардуер за автоматизация и управление на сигурността на книжни и некнижни носители. Интрегрираното решение има възможност да управлява всички процеси в съвременната библиотека.

UNI SYSTEMS е дистрибутор на Innovative Interfaces LTD (разработчик и собственик на MILLENNIUM Software System) за Югоизточна Европа.

Innovative Interfaces, с натрупания в последните 30 години опит на пазара на библиотечно-информационни системи, разполага с всички продукти, необходими на съвременната библиотека и с възможностите да разработи нови технологични решения за да отговори на бъдещите предизвикателства. Millennium ILS suite дава възможност за автоматизация на всички административни дейности (достъп на потребители, управление на материали, създаване на каталог, инвентаризация и др.).

В стремежа си да предостави продукти и услуги, които да улеснят максимално работата и повишат ефективността на библиотекарите, UNI SYSTEMS предлага цялостни решения, съобразени със съвременните изисквания на библиотеките и даващи възможност да бъдат адаптирани към повишените изисквания в бъдеще.

Коментар