Вечен пейсмейкър се задава на хоризонта

Усилията на група британски изследователи обещават да облекчат значително живота на сърдечно болните. Учените са на път да създадат пейсмейкър, който не използва батерия, съобщава engadget.com.

Сегашните такива устройства, имплантирани в човека, издържат около 10 години, след което се налага операция за смяна на батерията.

Новият тип пейсмейкър ще използва микрогенератор, който произвежда електричество при всяко движение на пациента. Тази технология елиминира нуждата от батерия. Остава все пак открит въпросът как ще действа устройството, ако пациентът не се движи.

Финансирането на проекта за вечен пейсмейкър с близо 2 милиона долара е поделено между министерството на търговията и индустрията и части компании. Една от тях е Zarlink Semiconductor, която има значителна роля в разработката.

И други научни екипи по света се опитват да създадат подобен механизъм без батерия. Разработките експлоатират различни идеи – от тънки генератори, захранвани от топлина, до биологични пейсмейкъри, които биха коригирали сърдечни проблеми, без да използват механични устройства.

Коментар