Eлектроника и фотоника в един чип

Изследователи от IBM успяха да обединят електронни и оптични елементи в една силициева интегрална схема. Иновацията ще позволи на схемите да взаимодействат със светлинни импулси вместо с електрически сигнали.

Патентованата разработка ще доведе до създаване на по-компактни, бързи и енергийноефективни изчислителни устройства, съобщи IBM.

Технологията, наречена „CMOS силициева нанофотоника”, е разработвана в продължение на десет години в лабораториите на IBM. Очаква се тя да промени компютрите, тъй като внедряването на оптични елементи в чиповете ще увеличи с порядък степента на интеграция в сравнение с днешното ниво.

IBM се надява силициевата нанофотоника да намери приложение в суперкомпютри с производителност от „екза” ниво, или 1 милион трилиона операции с плаваща запетая в секунда, което е 1000 пъти повече от производителността на днешните най-бързи машини.

Важна особеност е, че новата технология стъпва на традиционния технологичен CMOS процес и не изисква специално оборудване. Силициевите транзистори могат да се създават в същия слой, в който са и нанофотонните елементи.

Коментар