България е сред най-активните в оплакванията от опасни продукти

По-малко опасни продукти достигат до пазара на ЕС, тъй като понастоящем те се идентифицират и изтеглят много по-бързо. Благодарение на нарастващата ефикасност на системата на ЕС за бързо предупреждение за нехранителни опасни продукти (RAPEX), през 2010 г. са били забранени, изтеглени от пазара или събрани обратно от потребителите рекордните 2244 опасни продукта (което е с 13% повече, отколкото през 2009 г.) сочат данни от годишния доклад.

Половината от участващите страни допълнително са засилили дейността си в рамките на системата през 2010 г. Най-активни са били Германия (204 уведомления), България (192 уведомления), Унгария, (191 уведомления), Кипър (178 уведомления) и Гърция (159 уведомления). Изпратените от тези държави уведомления съставляват 47% от всички уведомления по системата RAPEX за продукти, представляващи сериозен риск.

От въвеждането на RAPEX през 2004 г. броят на уведомленията нарасна от 468 до 2244. Що се отнася до държавите на произход на продуктите, броят на изпратените чрез системата RAPEX уведомления за продукти с произход от Китай отбеляза лек спад (от 60% през 2009 г. на 58% през 2010 г.). 17% от продуктите са с произход от Европа. 10% са с неустановен произход, а 15% имат произход от трети страни.

Облеклото и текстилът (625 уведомления) са продуктите, за които най-често се подават уведомления (рискове от задушаване и дразнене). След тях се се нараждат играчките (488 уведомления, главно риск от задушаване) и моторните превозни средства (175 уведомления, риск от нараняване), които заедно съставляват 66% от всички уведомления за продукти, които пораждат сериозен риск през 2010 г. Електроуредите (158 уведомления) станаха четвъртата по честота категория продукти, за които се подават уведомления (риск от електрически удар).

Коментар