iTranslate4 улеснява комуникациите в Европа

Нов сайт за комуникация между хората в Европа вече e онлайн. В проекта iTranslate4.eu са ангажирани най-големите европейски компании за компютърен превод, вкл. българската СкайКод с продукта им WebTrance. Начинанието е частично финансирано от Европейската Комисия, съобщиха от родната компания.

Сайтът iTranslate4.eu позволява на потребителите да превеждат безплатно и автоматично документи, имейли и дори цели сайтове на всички официални езици на ЕС

С помощта на iTranslate4.eu и българската версия на сайта (itranslate4.bg) потребителите могат безплатно и автоматично да превеждат документи, имейл съобщения и дори цели сайтове от и на всички официални езици на Европейския съюз. Така се постига главната цел на консорциума от водещи европейски компании за машинен превод – обща платформа, която да предлага качествен машинен превод на най-важните езици в ЕС и света.

Създателите на проекта са разработили и функция за текстова комуникация между много потребители в реално време (т.н. чат). За удобство в работата със сайта са предвидени допълнителни инструменти, вкл. проверка на правописа, виртуална клавиатура (за въвеждане на специални символи и за улеснение на потребителите на устройства без клавиатура), автоматично разпознаване на езика, техническа поддръжка и др.

Проектът използва най-добрите системи за машинен превод на девет водещи европейски компании. Това позволява директен превод между 65 езикови двойки (т.е. от един език на друг, например от български на английски език). Важно нововъведение е възможността да се използва междинен език при тези двойки езици, при които няма директен превод. Например, при превод от български на финландски, ще се използва английски като междинен език (т.е. текстът ще бъде преведен от български на английски и след това от английски на финландски).

iTranslate4 използва алгоритми, които ползват правила и езикови ресурси, но също и знания от потребителите. Разработчиците изтъкват като предимство на системата това, че предоставя списък с алтернативни варианти от различните системи за превод. Потребителят може да избере най-удачния вариант или, при недостатъчни познания по другия език, да се възползва от оценките, дадени от другите потребители.

Ако резултатът от машинния превод не е изцяло задоволителен (специфична терминология, нужда от сертифициран превод), потребителят може чрез сайта да поръча превод от хилядите професионални преводачески фирми от целия Европейски Съюз.

Първоначалните цели на проекта „iTranslate4” са поставени от унгарската фирма Морфолоджик със съдействието на Института за лингвистични изследвания към Унгарската Академия на Науките.

„Над 3 милиона европейски потребители използващи интернет всеки ден имат нужда от превод между Европейските и по-важните световни езици. Това не е възможно без коопериране между водещте компании за машинен превод“, казва Ласло Тихани от Морфолоджик, технически координатор на проекта.

„Именно затова решихме да създадем консорциума – за една нова система за безплатна комуникация без граници, базирана на опита на големите европейски фирми и на обратната връзка  с потребителите. Едно от най-важните предимства на проекта е неговата отворена същност, което позволява включването на нови партньори и съответно обогатяването на системата с нови езикови двойки”, допълни Тихани.

WebTrance е избран като най-добре развит продукт за превод от и на български език, каза Лъчезар Джаков, координатор и технически ръководител на проекта от страна на СкайКод. Продуктът е усъвършенстван в продължение на повече от 10 години.

Коментари по темата: „iTranslate4 улеснява комуникациите в Европа”

добавете коментар...

  1. Евгени

    Този сайт който сте посочили в статията не работи. Браузърът пише No site configured at this address.

  2. ovch

    Този път, ще ви похваля! Сигурен съм, че няма да ви стане навик! Малкото в е по подразбиране.

Коментар