10 технологии имат стратегическо значение за бизнеса

Някои от стратегически важните технологии вече съществуват, а други се намират на ранен етап от своето развитие. Организациите, които първи се обърнат към тях, ще извлекат конкурентни предимства или ще променят съществено пазара.

Десет технологии ще окажат най-голямо влияние върху развитието на бизнеса в следващите три години. Това влияние може да бъде както положително, така и отрицателно, според нов доклад на Гартнър.

ИТ директорите следва да разгледат много внимателно тези технологии при съставяне на своите планове и да разберат как те могат да им помогнат за постигане на желаните резултати, препоръчва Гартнър.

Десетте ключови технологии, според анализаторската компания, са следните:

1. Таблети и други клиентски устройства
2. Мобилни приложения и интерфейси
3. Контекстни и социални услуги
4. Интернет „предмети”
5. Магазини за приложения
6. Анализи от ново поколение – исторически данни и прогнози
7. Обработка на големи обеми данни
8. Изчисления в оперативната памет (In-Memory Computing)
9. Сървъри със свръхниско енергопотребление
10. Облачни изчисления

При клиентските устройства, например, съществува голямо разнообразие от форм фактори. Гартнър не очаква нито доминираща платформа, нито доминиращ форм фактор, нито доминираща технология. Организациите ще трябва да осигурят работа на своите служители едновременно на 2-4 клиентски устройства и да им позволят да ползват своите лични устройства.

Според Гартнър, на компаниите ще се наложи да поддържат две мобилни стратегии: бизнес-служители (B2E) и бизнес-клиенти (B2C). В рамките на първата стратегия на компаниите предстои да организират максимално гъвкаво работата на служителите, а във втората – да предоставят максимално гъвкав достъп до своите ресурси отвън.

В последните 20 години се наблюдава силна промяна в принципите, по които са изградени потребителските интерфейси. Днес стават популярни интерфейси, оптимизирани за мобилни устройства, с възможност за разпознаване на докосвания и жестове, подобрени технологии за търсене, управление с глас и широки мултимедийни възможности. Ще се справят компаниите, които се научат да разработват кросплатформени приложения и овладеят огромното разнообразие от устройства.

Контекстните системи, друга от стратегически важните технологии, са способни да предвиждат потребностите на потребителя и отрано да събират необходимите данни. Гартнър  прогнозира, че тези системи ще намерят приложение в мобилните телефони, социалните услуги, мобилната търговия и „допълнената” реалност.

Концепцията за „интернет предмети” подразбира включване към глобалната мрежа на практически всякакви устройства, с възможност за получаване на информация от тях и управление. Технологиите в това направление достигнаха критична маса и в близките години може да се наблюдава пробив в интернет „нещата”.

Изключително динамична област са мобилните приложения. Гартнър прогнозира, че до 2015-та броят на свалените приложения годишно от всички онлайн магазини ще превиши 70 милиарда. И ако сега тези магазини се ползват основно от редовите потребители, то в близките години те ще започнат да обслужват компаниите.

Коментар