Watson с потенциал да трансформира индустрии

Усъвършенстваните възможности за анализ на данни на суперкомпютъра Watson ще допринесат за трансформиране на индустриите, които управляват големи обеми от данни, твърди глобално проучване на IBM сред 4000 ИТ специалисти от различни индустрии.

Суперкомпютърът IBM Watson има потенциал да промени индустриите, на които се налага да анализират големи обеми от данни

Анкетираните посочват образованието и здравеопазването като областите, които биха могли да се възползват най-много от суперкомпютъра на IBM, като към тях добавят и финансовите услуги и държавната администрация.

Резултатите от проучването показват нарастваща нужда от технически умения в областта на бизнес анализа, социалните бизнес каузи, мобилните компютърни системи, технологиите с отворен код и облачните технологии. Тези четири технологии са по-свързани помежду си, затова при въвеждането на една от тях е нужно да се приложат и останалите.

Основните изводи от „2011 IBM Tech Trends Report” са:

• 87% от анкетираните смятат, че технологиите с отворен код и отворен стандарт ще играят ключова роля в бъдеще при разработването на приложения;

• През следващите две години повече от 75% от организациите по света ще се възползват от услугите на облачните системи;

• 51% от анкетираните посочват приемането на облачните технологии като част от тяхната мобилна стратегия;

• Културните различия в различни региони по света оказват влияние върху приемането на социални дейности в бизнеса. 57% от бизнеса в Индия прилага социални каузи, в САЩ този процент е 45%, в Китай 44%, а в Русия 19%.

Мобилните компютърни системи, облачните системи и бизнес аналитичните системи са надминали очакванията на пазара и в днешно време са част от ИТ стратегията на всяка съвременна организация“, каза Николай Драмов, директор отдел Системи и Технологии, IBM България. “ИТ професионалистите могат да развият умения, необходими, за да използват в работата си всички тези технологии, с което ще бъдат подготвени да посрещнат нарастващите изисквания и търсене от страна на бизнеса през следващите години”, допълни Драмов.

Коментар