Грипът проследим в интернет

Анализ на търсенията в интернет позволява отрано да се предугадят пиковете на вирусни заболявания, твърди проучване на John Hopkins Medicine.

В продължение на 21 месеца група изследователи са анализирали заявките за търсене на тема простудни и грипни заболявания и връзката им с броя на пациентите, обърнали се за помощ в клиниките.

Резултатите от анализа показват, че интернет може да е от голяма полза при засичане на грипни вълни. Услугата Google Flu Trends, например, позволява проследяване на ситуацията със заболяванията по цял  свят.

Според медицински специалисти, участвали в изследването, анализът на заявките за търсене може да помогне при прогнозиране дори на възникващи епидемии.

Това би позволило на медицинските служби да реагират навреме и да предотвратят разпространението на заболяванията.

Коментар