Повечето европейци не знаят за телефон 112

74% от европейците не знаят как да потърсят спешна помощ по телефона, когато пътуват из Европа, съобщиха от Брюксел. Само 34% от редовно пътуващите и едва 26% от всички европейци знаят, че при спешна нужда могат да наберат 112, без значение дали са в собствената си държава или в чужбина.

Европейската комисия предприе кампания за рекламиране на номер 112 на електронни билети, в списанията на борда на превозните средства, на интернет страниците на компаниите и от персонала им, без това да струва допълнително на данъкоплатците.

Всеки европеец ще има възможност да се свърже с номер 112 чрез приложение за смартфон на неговия език. През последните години бяха разработени много приложения за мобилни устройства за връзка с номер 112, но потенциалът в тази област не е изчерпан.

112 е европейският номер за безплатни спешни повиквания от фиксирани и мобилни телефони навсякъде в ЕС. Той свързва повикващия със съответната служба (местни органи на полицията, пожарни или медицински служби) и е на разположение 24 часа в денонощието. Номерът функционира във всички държави-членки на ЕС успоредно със съществуващите национални номера за спешна помощ (като 999 или 110).

Коментар