Петър Статев е новият председател на УС на АБК

Петър Статев бе избран за председател на Управителния съвет на Асоциацията на бизнес клъстерите (АБК) в България от общото събрание, проведено вчера. Той е и председател на ИКТ Клъстер.

На събранието бе гласувана промяна в броя и състава на Управителния и Контролен съвет на асоциацията. Петър Белев от Български Клъстер Телекомуникации е новият председател на Контролния съвет.

Шест клъстера бяха приети за редовни членове в АБК: Български Клъстер Телекомуникации, ИКТ Клъстер Пловдив, Индустриален Клъстер Електромобили (ИКЕМ), Клъстер за Здравен Туризъм България, Клъстер Микроелектроника и Индустриални Електронни Системи.

Асоциирани членове на асоциацията станаха: БЕК – Български екологичен клъстер, Клъстер Пловдив – Древен и Съзидателен и Български Консорциум на производителите на висококачествени вина „Тракия”.

В събранието участваха и представители на държавната администрация, сред които Димитър Миленков от президентството, Кирил Гератлиев – главен директор „Европейски фондове за конкурентоспособност” и експерти от Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

Новото ръководство на АКБ и Главната дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” ще работят в интензивен диалог, за да стимулират развитието на клъстерите в България и създаването на устойчива клъстерна политика.

Коментар