На близка до нас планета може да има живот

Близка до Земята планетна система заинтригува учените с потенциалната възможност за живот на нея. В съзвездието Живописец, отдалечено на 44 светлинни години от нас, се намира система, подобна на Слънчевата, установиха изследователи от британския университет Хертфоршир.

Екипът астрономи начело с Мико Туоми базира своето предположение на точни данни, получени от спектрографа HARPS, съобщи space.com. Ползвайки усъвършенствани алгоритми, учените са открили три неизвестни досега екзопланети около звездата HD 40307, една от които е в центъра на потенциално обитаемата зона.

Новите планети извършват една обиколка около своята звезда съответно за 34, 51 и 198 земни дни. Най-любопитна от тях е най-отдалечената, тъй като нейната година е близка до тази на Земята.

Според наличните данни, планетата HD 40307g е 7 пъти по-тежка от Земята и има орбита с радиус 0,6 астрономически единици, или 90 милиона километра. Обитаемата зона на звездите е в диапазона от 0,43 до 0,85 астрономически единици.

Дали на планетата има живот като този на Земята? Отговор на този въпрос ще получим когато бъдат пуснати телескопи от ново поколение, какъвто е James Webb Space Telescope.

Коментар