TippingPoint предоставя услуга за управление на сигурността чрез съюз с Counterpane

10-05-2006 – APRA Porter Novelli
TippingPoint предоставя услуга за управление на сигурността чрез съюз с Counterpane
Нова услуга дава на клиентите по-голяма гъвкавост при управление на системи за предотвратяване на проникване от голям мащаб
TippingPoint (www.tippingpoint.com), подразделение на 3Com (www.3com.com) и лидер в предотвратяването на прониквания, стартира днес услуга по управление на сигурността (MSS) за спечелилите награди системи за предотвратяване на прониквания (IPS) на TippingPoint, позволяваща на предприятията ефективно да възлагат на външни компании (аутсорсват) централизирано 24×7 управление и глобално следене на внедряваните IPS в множество обекти, с цел постигане на един пълен поглед върху сигурността на организацията. Новата услуга, достъпна в цял свят от днес, е кулминацията на съюза с Counterpane, водеща компания по управление на сигурността, която поддържа над 550 корпоративни мрежи и следи данни, получавани от над 150 страни.
Том Дънбар, глобален ИТ директор по сигурността на XL Global Services (www.xlcapital.com) и клиент на обединението Counterpane-TippingPoint, казва: “Ние сме изключително удовлетворени от превъзходната поддръжка и сигурността, които получаваме от спечелилата награди и най-добра в бранша технология на TippingPoint, както и от компетентността на Counterpane по глобално управление на сигурността. Компаниите работиха съвместно като интегриран екип, за да ни предложат решение за бърз достъп до информацията и малки закъснения”.
Според Gartner пазарът на услуги по управление на сигурността се очаква да генерира над 1 милиард щатски долара приходи през 2005 година.1 Тези услуги предлагат на големите предприятия 24-часово следене, управление и корелация на събития по сигурността от множество устройства, разположени в разпръснати географски места, и максимална видимост на вероятните заплахи. Чрез аутсорсинг на управлението на мрежовите и устройствата по сигурността, предприятията могат да получат цялостна представа за състоянието на мрежата и сигурността.
Управляемите услуги могат да се използват за получаване и демонстриране на съвместимост с регулаторните изисквания, като Sarbanes-Oxley, Закона за Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) и Закона Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA), посредством отчетност и документирани процеси. Системите за предотвратяване на прониквания на TippingPoint могат също да се използват за спазване на изискванията за “най-добра практика”, тъй като те предотвратяват атаки от червеи, вируси, троянски коне, атаки от тип Denial of Service, Spyware, Phishing и VoIP заплахи.
“Ползата от една IPS управлявана услуга по сравнение с традиционната услуга за откриване на прониквания е тази, че тя предоставя проактивно решение, блокирайки заплахите преди настъпването на щети посредством разузнаване в реално време, контрол на промените и управление на устройствата”, заяви Дон Уард, вицепрезидент по услугите и поддръжката в TippingPoint. “Този съюз променя MSS модела от реакция на инциденти към проактивно смекчаване. Много глобални клиенти пожелаха управляема IPS услуга, с цел икономически ефективно поддържане в реално време на мрежовата стабилност и сигурност посредством следене 24×7 и корелация на събитията в множество географски разпръснати обекти”.
В допълнение към предоставянето на услуги по управление на сигурността за IPS платформи, комбинираната услуга от TippingPoint и Counterpane ще предостави управление на сървърни ресурси и мрежови устройства на трети страни, така че клиентите ще могат да агрегират събития и да корелират информацията от основната и периферните части на мрежата. Тази централизирана информация ще даде на предприятието видимост върху общото състояние на мрежата и вероятните заплахи, предоставяйки едно силно и икономически ефективно решение за клиентите. Чрез комбиниране на управлението на IPS със защитни стени, системи за откриване на проникване от една страна, и другите мрежови устройстваот друга (в това число и тези в центровете за данни), предприятията могат да засичат информацията така, че да оптимизират своите ИТ инвестиции и да намалят оперативните разходи.
Като част от съюза, оборудването на TippingPoint ще се внедри в съществуващите оперативни центрове по сигурността (SOC) на Counterpane, за да осигури първокласно 24×7 следене и поддръжка на управлението на продуктовата линия от IPS на TippingPoint. Инженерите от SOC на Counterpane ще имат директен достъп до първокласна поддръжка, обучение и квалифицирания персонал в централата на TippingPoint. Това ще осигури същото високо качество и сигурност на наблюдението на обекти от SOC във всички аспекти на мрежовата сигурност, за да се изпълнят критично важните за функционирането на предприятието сервизни споразумения.
“Както Counterpane, така и TippingPoint имат отлична репутация за своя опит и познания в областта на сигурността, както и сходна клиентска база, съставена от предприятия, класирани във Fortune 1000”, каза Брус Шнайер, главен технологичен експерт и основател на Counterpane. “Като признати лидери на пазара на услуги по управление на сигурността, ние вярваме, че сме създали една услуга без конкуренция, която е обречена на успех.”
За запитвания относно услугите по управление на сигурността на TippingPoint, свържете се с TippingPoint на телефон 888-TRUE-IPS.
1 “Magic Quadrant for MSSPs, North America, 2H05,” Gartner, 30 декември 2005.

Коментар