Европол открива центъра срещу кибер престъпления

Преди две години директорът на Европол Роб Уейнрайт разкри планове за създаване на Европейски център срещу киберпрестъпността, който да се занимава с подадените сигнали. Днес центърът, известен като EC3, ще бъде открит официално в Хага, Холандия, където е централата на Европол.

Основната роля на новия център е да подпомогне Европейския съюз в борбата с кибер нарушителите и да защити гражданите и бизнеса от постоянно циркулиращите заплахи. Според ръководителя на EC3 Троелс Оертинг, гражданите и бизнесът имат нужда от свободно и прозрачно кибер пространство, затова трябва виртуалният свят да се защити, също както се прави с реалния.

Центърът също така ще координира и подпомага усилията на страните членки в борбата срещу киберпрестъпността, като ще играе ролята и на база данни за полицейските агенции в ЕС.

EC3 ще съсредоточи усилията си върху престъпления, извършени от организирани хакерски групировки срещу финансови институции и техните клиенти, както и срещу друга критична инфраструктура и кибер тормоз на деца.

Европол е напълно ясно, че за да изпълни посочените цели е необходимо да използва методи, които са поне толкова сложни, колкото тези, използвани от престъпниците във виртуалния свят. Ето защо ще се разчита на информация и от частния сектор, полицията и академичните среди.

Коментар