ЕК разширява мрежата eTwinning

Чрез „eTwinning“ ученици и учители могат да участват в интерактивни проекти

Чрез „eTwinning“ ученици и учители могат да участват в интерактивни проекти

Мрежата „eTwinning“ на Европейската комисия, чрез която 100 000 училища в 33 европейски държави са поощрявани да общуват помежду си онлайн, ще бъде разширена за училища в Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украйна.

Стартирането на „eTwinning Plus“ ще позволи на тези държави да станат част от една голяма виртуална класна стая, в която ученици и учители могат да научат повече за своите партньори и да участват в интерактивни проекти, насочени например към изучаването на езици или на математика.

Проектът представлява също така възможност за младите хора да опознаят различни култури и традиции, както и да открият какво е общото помежду им, съобщи Комисията.

„eTwinning Plus“ е пилотен проект, подет като част от политиката за съседство на ЕС в рамките на платформата на източно съседство „Контакти между хората“, която цели да засили диалога с източните партньори на ЕС. Комисията планира постепенно включване в схемата на южните партньори, като се започне от Тунис.

На първо време платформата „eTwinning Plus“ ще използва като основни езици английски и руски, последвани на по-късен етап от френски и арабски. Освен че служи като контактна точка за учители и ученици за споделяне на идеи, тя ще позволи също така на училищата да намират партньори за осъществяване на съвместни проекти.

Бюджетът за „eTwinning Plus“ е 834 000 евро: около половината от тази сума ще бъде инвестирана в разработване на нова онлайн платформа и за координационна работа, а останалата част ще се разпредели за съфинансиране на партньорските помощни агенции.

Коментар