Кирила Корект 2007 – за да пишем правилно и стилно

Кирила Корект 2007 е чудесен софтуерен продукт, който ще бъде в полза на всеки желаещ да създава коректно написани и стилистично уместни документи.

Новата, пета по ред версия, издадена от БиЕмДжи, предлага множество подобрения във вече съществуващите модули, както и няколко възможности, които издигат продукта на едно по-високо ниво. Благодарение на нововъведенията във версия 2007, написаните от вас документи ще придобият качествено нов вид.

Инсталирането на продукта е максимално улеснено. Единствено трябва да следвате инструкциите на инсталатора, които са на български език и няма да ви затруднят по никакъв начин. По време на инсталацията ще ви бъде поискан сериен номер, който ще получите при закупуването на софтуера, а ако оставите полето празно, ще имате шанса да тествате възможностите и нововъведенията на продукта в продължение на тридесет дни. Програмата работи с офис пакета на Microsoft след версия 2000, т.е. с Office 2000, XP и 2003.

Кирила Корект 2007 включва няколко модула:

  • Кирила Правопис – модул за правописна проверка;
  • Кирила Граматика и Стил – това е познатият модул за граматична редакция, с множество подобрения и добавен стилистичен коректор;
  • Кирила Синоним – синонимен речник;
  • Кирилизация и сричкопренасяне.

Модулът за правописна проверка разполага с актуализиран речник с над 67 000 думи и 1 000 000 словоформи. Окончателната редакция на речника е направена през март тази година и е съобразена с последните езикови реформи на института за български език при БАН. Правописният коректор следи дали изписвате правилно думите. Той разпознава думи, изписани с повече от една грешка или такива изписани с малки и големи букви. Към речника са добавени и най-често срещани имена и фамилии, географски обекти от България и света и названията на някои от най–известните български и световни фирми. Кирила Корект 2007 поддържа и потребителски речници, които отговорят на специфичните нужди на потребителя – т.е., ако използвате специфични думи и ги добавите в речника, те няма да бъдат смятани за грешни.

Стигаме до една от най–интересните възможности на Кирила Корект 2007, а именно до граматичния и стилистичен модул. С негова помощ грешките при членуването с пълен и непълен член са напълно избегнати. Кирила граматика се справя и с неправилната пунктуация. Вече няма да се замисляте дали трябва да поставяте запетая пред “а”, “но”, “който”, “когато” и др., защото ако я пропуснете, Кирила ще ви покаже грешката. Модулът следи за пропусната или некоректно поставена запетая в следните случаи: при причастия, деепричастия, обръщения, частици. Нова е и възможността за предлагане на решение при липса или неправилно използване на препинателните знаци.

Стилистичната корекция е едно от изцяло новите неща в Кирила Корект 2007. С нейна помощ може да проверявате стилистичната уместност на текстовете и по този начин да получите текстове, които се възприемат лесно от четящите. Софтуерът ви предупреждава за липса на глаголи в изречението, при използване на много съществителни и прилагателни имена и маркира повтарящи се думи. Дългите изречения също биват маркирани, заради вероятността от трудно възприемане. Кирила стил има настройки за 8 функционални стила: административен, бизнес, презентация, научен, книжовен, публицистичен и неформален. Когато изберете някой от стиловете и използвате неправилно думи от друг, Кирила Корект сигнализира за проблема.

В новата версия е добавен и синонимен речник. Кирила синоним съдържа 25 000 синонимни реда. С него се работи невероятно лесно. Нужно е само да натиснете десния бутон на мишката върху думата, която ви интересува, и от появилото се падащо меню да отидете на Synonyms, откъдето да изберете някое от предложенията. С помощта на синонимния речник ще можете да избегнете честото използване на определени думи или тяхното повтаряне в едно изречение.

Кирила Корект 2007 е отличен продукт, който с всяка следваща версия предоставя все по-големи възможности на потребителя. Новата версия следи  както за граматично правилно писане, така и за стила. Модулът за правописна корекция е просто чудесен, дори да направите множество грешки в дадена дума, шансът той да ви покаже именно тази, която искате да напишете, е много голям. Адмирации заслужава и модулът Кирила Граматика и Стил, който наистина ще ви бъде от полза в работата.

Коментар